Groei-belemmerende aspecten

Waarom zelfactualisatie zo moeilijk is, zodat je in volle potentieel kunt groeien als mens?

Beste lezer,

Om dit vanuit mijn hart te kunnen schrijven ben ik zelf door een flink groeiproces gegaan of beter gezegd heb ik een diep inzicht gekregen in hoe ik zelf werk en wat hier in miste. Hoe ik werk is uitgebreid al op deze website te lezen, maar wat ik miste is dat de echte groei bij velen toch uitbleef. Al wist ik dat het zeer moeilijk is om iemand in zijn/haar volledige potentieel als mens duurzaam te helpen bleef ik op een belangrijk punt steken. Waar ik dacht dit te kunnen doorbreken met verschillende technieken blijkt dit nagenoeg onmogelijk zonder de praktische kennis van waarin de weerstand écht zit bij maar liefst 98% van de mensheid!

Dit kan anders, dit kan beter
Bij dit interne proces (zelfonderzoek en onderzoek uit sessies) zag ik dat het zeer lastig is om iets aan te nemen van een ander en om iets te leren waarin je wel overtuigd was dat het hielp maar het toch nalaat te doen.
Maar zelfs (of vooral) als je het van jezelf aanneemt dat je weet hoe je iets kan veranderen in jezelf, dat het alsnog zeer moeizaam en moeilijk iets te veranderen. Dit kon ik zelf beamen hoe verdomd eigenwijs ik zelf altijd geweest ben, zeker in het verleden.

Kijk bijvoorbeeld naar uitstelgedrag om iets te gaan doen of veel te veel op je telefoon zitten en tv kijken, te weinig bewegen, te veel snoepen of drinken. Dit zijn aspecten waar iedereen in meerdere of mindere mate mee worstelt en waar je niet makkelijk vanaf komt (bad habbits). Als het geen probleem voor jou of je omgeving vormt is er natuurlijk geen aanleiding, maar kan het toch op een bepaalde manier gaan storen. Dit geldt voor al onze gedragingen, maar ook vrijwel alle aandoeningen waar we vanaf willen. Omdat het dezelfde oorsprong heeft!

Wist je dat Maslow ruim 60 jaar terug hier al tegenaan liep toen hij als eerste de psychologie van de mens op een positieve manier wilde onderzoeken omdat alles zich toen richtte op behandeling van psychose en trauma, maar niets gericht was op welzijn en groei. Overigens is er in vele met name reguliere GZ behandelingen nog steeds niet veel veranderd in dat opzicht.


Maar toen Maslow dit ging onderzoeken, kon hij geen proefpersonen vinden die aan zijn model voldeed van zelfactualisatie. Het geeft dus ook aan waarom vele behandelingen niet of onvoldoende aanslaan als hier geen aandacht aan besteedt wordt. Zo blijkt ook dat slechts 2% van de mensheid voldoet aan zelfactualisatie waarin je je volledige potentieel gebruikt als mens. Dat is best triest, hier verderop meer over.

Het heeft te maken met de vele aangeleerde aspecten die ons mensen tegenhouden om te veranderen. Dit zijn nauwelijks persoonlijke aspecten te noemen maar eerder maatschappelijk, opvoedkundige en cultuurgebonden aspecten die vrijwel onvermijdelijk worden geadopteerd binnen onze psyche, ook ik heb dit meegemaakt. Deze zorgen ervoor dat ons ware potentieel als mens wordt tegengehouden in onszelf.

Het is een must te weten of ontdekken waarin deze belemmering om vooruit te komen zitten, maar vooral ook aan kunnen werken. Mijn streven is iemand duurzaam te helpen en dit gaat met dit model een stuk beter.

Hieronder de punten die ik zowel zelf heb ondekt en ondervonden, als wat uit decennialang onderzoek is gebleken:

 1. Het saboterende ego dat niet wil veranderen
 2. Weerstand tegen provocatie/interventie (soms onbewust) om het proces te versnellen
 3. Tempo bewustwording
 4. Weerstand tot groei (los van saboterende ego)
 5. Gebrek aan wilskracht tot heling - ‘willen’ gaat voor ‘kunnen’
 6. Tempo groei is bij ieder mens anders
 7. Bereidheid om oefeningen te doen
 8. Weerstand om in de actie te gaan
 9. Terugval en (niet helpende) twijfels of hiermee bekend zijn vanuit jezelf
 10. Angst en onzekerheden om iets te veranderen
 11. Vertrouwensband met de behandelaar
 12. Gevoeligheid voor omgevingsfactoren na verandering als familie/vrienden (terugval)
 13. De veranderings-illusie (de illusie dat er een zekere transformatie/doorbraak heeft plaatsgevonden) Dit staat los van het plecebo effect De illusie van verandering kan zowel bij de behandelaar als de behandelde leven en heeft veelal te maken met het te weinig rekening houden met onbewuste drijfveren die bij bewuste gesprekken niet naar boven gehaald kunnen worden.
 14. Geen echt verlangen te veranderen voelen
 15. We zijn soms zo stoer of hard voor onszelf dat we volhardend zijn in het volhouden dit niet missen
 16. Het te lang geleden vinden en denken niet meer te kunnen veranderen.
 17. Er niet meer aan (willen) denken
 18. Vinden dat we hier geen last van moeten hebben
 19. Dit gevoel gemaskeerd wordt door gezin, relatie of werk en daardoor op de achtergrond verdwijnt

 20. Daarnaast is zijn er nog biologische factoren die ervoor zorgen om in een homeostase te blijven, dit werkt ook door in onze psyche waarin we eerder kiezen voor balans in onszelf i.p.v. in een staat van groeimotivatie te komen. Homeostase is feitelijk een sociaal systeem dat in evenwicht tracht te blijven. Dit wordt gedaan door zelfregulering en het handhaven van vaak ongeschreven regels.

 21. Culturele programmering. De waarden van een bepaalde cultuur beïnvloeden de ontwikkeling van haar mensen.  En modernste Culturen worden gedreven door imago en consumentisme. De culturele druk die verband houdt met deze drijfveren onderdrukt ontwikkelingsprocessen in onze adolescentie en heeft de neiging om over te dragen naar de volwassenheid.  

 22. Psychologisch trauma. Trauma uit het verleden, meestal niet herkend, is de belangrijkste reden waarom individuen hun potentieel vermijden te actualiseren. Door onbewuste signalen van ouders tijdens de kindertijd, ontwikkelen de meesten van ons diepgewortelde gevoelens van onzekerheid, onbemind en onwaardig zijn.

 23. Neurologisch problemen. Al het bovenstaande, gecombineerd met onvoldoende voeding die de ontwikkeling van de hersenen beïnvloedt, leidt tot neurologische problemen. Onze hersenen werken op suboptimale niveaus, waardoor we ons bezighouden met niet-ondersteunend, dwangmatig gedrag.

 24. Uit onderzoeken blijkt dat we als kind maar liefst 98% creativiteit en speelsheid hebben, deze kinderen kunnen geclassificeerd worden als creatieve genieën, deze creativiteit vormt de sleutel om onszelf volledig te kunnen realiseren. Naarmate we ouder worden neemt dit niet toe maar enorm af, zo rond onze 15e levensjaar is dit nog maar 10% en het daalt verder naar 2%. Hier zijn zeer veel aspecten de oorzaak van waaronder ons onderwijssysteem maar ook opvoeding en culturele aspecten.



 25. Slechts 2% van de mensheid (wereldwijd) ontwikkeld zijn of haar volledige potentieel in zelfrealisatie (dezelfde 2% komt hier dus weer terug). Dit heeft met diverse redenen te maken en is al ontdekt door Maslow die hier ruim 60 jaar terug onderzoek naar heeft gedaan. Gelukkig zijn er methode om hier meester over te worden om deze groei wel doorgang te kunnen geven. Al blijft de kans op terugval altijd op de loer is er wel bewustzijn voor de reden waarom dit gebeurd bij jezelf.

De reden dat vele behandelingen ook niet of onvoldoende werken heeft hier uiteraard ook mee te maken. We ervaren een tijdelijke opfrissing in ons zijn of door de rush van de behandelaar en behandeling, maar vallen alweer snel terug in ons oude patroon of vormen een nieuw patroon wat niet vanuit onze volledige en intrinsieke potentie is.

Deze aspecten zijn van belang om dit vroeg in het proces van persoonlijke groei bewust te maken. Uiteraard heb ik als gezegd een model voor ontwikkeld om hier meester over te worden om deze groei wel doorgang te kunnen geven in jezelf. Hier begeleid ik je graag in, want in mijn optiek is dit je geboorterecht. Hierbij vast enkele tips en een oefening. 

Achtergrondinformatie - Reguliere zorg v.s. alternatieve zorg?

Het is ook niet te wijten aan te weinig doorzettingsvermogen of wilskracht, om ergens vanaf te komen, sterker nog dit werkt vaak averechts. Er is in de GZ instellingen bijvoorbeeld nog geen enkele duidelijkheid waarom vrijwel alle behandelingen en therapieën blijven steken op dit punt. Dat dit of ontkend wordt (het ligt aan de behandelde persoon) of onwetendheid (ik doe mijn best toch en krijg geen tot weinig klachten). Maar wat de perceptie van de behandelaar ook is, de echte verandering blijft uit. Gaat het om relatief oppervlakkige symptomen dan kan het mogelijk opgelost of geheeld worden, maar gaat het om aan welzijn en geluk-gerelateerde aspecten dan kan de uitkomst altijd beter.

Hierbij is de alternatieve zorg een logischere keuze omdat de reguliere zorg hier weinig mee kan met deze hulpvraag naar meer geluk en welzijn en dat heeft weer te maken met verzekeraars die sinds 1993 de dienst uitmaken middels de EBM op de GZ, verzekeraars die hierin overigens alleen maar dominanter worden. Lees vooral de kritiek hierop en besef bijvoorbeeld dat behandelingen in de reguliere zorg steeds beperkter worden vergoed en dat er al na acht behandelingen resultaat moet zijn ofwel vergoed wordt (protocol). Er is dus ook niet tot nauwelijks tijd om hier aandacht aan te besteden nog los van de uniforme aanpak.

Nu is het gemakkelijk de GZ of reguliere zorg af te branden en te verwijzen naar alternatieve geneeswijze maar als je zelf ook verder wilt onderzoeken lees dan deze blog van Marcelino Lopez dat het geen of-of is. Alternatieve geneeswijze is ook uitgebreid onderzocht dit onderzoek is nota-bene een aanbeveling geweest vanuit de gezondheidsraad in 1993 omdat het zulke populaire vormen aannam in Nederland.

Vertel me meer hierover
Achtergrondinformatie - Reguliere zorg v.s. alternatieve zorg?

Het is ook niet te wijten aan te weinig doorzettingsvermogen of wilskracht, om ergens vanaf te komen, sterker nog dit werkt vaak averechts. Er is in de GZ instellingen bijvoorbeeld nog geen enkele duidelijkheid waarom vrijwel alle behandelingen en therapieën blijven steken op dit punt. Dat dit of ontkend wordt (het ligt aan de behandelde persoon) of onwetendheid (ik doe mijn best toch en krijg geen tot weinig klachten). Maar wat de perceptie van de behandelaar ook is, de echte verandering blijft uit. Gaat het om relatief oppervlakkige symptomen dan kan het mogelijk opgelost of geheeld worden, maar gaat het om aan welzijn en geluk-gerelateerde aspecten dan kan de uitkomst altijd beter.

Hierbij is de alternatieve zorg een logischere keuze omdat de reguliere zorg hier weinig mee kan met deze hulpvraag naar meer geluk en welzijn en dat heeft weer te maken met verzekeraars die sinds 1993 de dienst uitmaken middels de EBM op de GZ, verzekeraars die hierin overigens alleen maar dominanter worden. Lees vooral de kritiek hierop en besef bijvoorbeeld dat behandelingen in de reguliere zorg steeds beperkter worden vergoed en dat er al na acht behandelingen resultaat moet zijn ofwel vergoed wordt (protocol). Er is dus ook niet tot nauwelijks tijd om hier aandacht aan te besteden nog los van de uniforme aanpak.

Nu is het gemakkelijk de GZ of reguliere zorg af te branden en te verwijzen naar alternatieve geneeswijze maar als je zelf ook verder wilt onderzoeken lees dan deze blog van Marcelino Lopez dat het geen of-of is. Alternatieve geneeswijze is ook uitgebreid onderzocht dit onderzoek is nota-bene een aanbeveling geweest vanuit de gezondheidsraad in 1993 omdat het zulke populaire vormen aannam in Nederland.

Wil je graag dat ik jou bel?:
Laat je telefoonnummer achter en ik bel je zodra het kan terug.

De Spiritueel coach volgen?

Ik waardeer het enorm dat je op mijn site bent en fijn als je me wilt volgen via Social media. wellicht spreken we elkaar daar.

Lid worden videokanaal?

Geen nieuwsbrief maar een videokanaal waarin ik tips deel en inzichten geef. Een stuk persoonlijker toch?

De Spiritueel coach