Privé-pagina Ferry Nijsen

Verslag eerste sessie

Beste Ferry,

Deze pagina zal de basis vormen van de coaching en therapie die we met jouw goedkeuring straks gaan starten. Hierin komen alle oefeningen en waar nodig verslagen van het traject dat we afleggen. Als eerste starten we natuurlijk met het behoorlijk uitgebreide verslag van onze eerste sessie. Het is gebruikelijk dat juist in de eerste sessie de meeste impulsen ontstaan maar dit maakt het vervolg meestal veel soepeler. Zie ook mail.

1. Start sessie

Er was een blokkade/weerstand bij de start van het gesprek op wat komen gaat, deze richtte zich op hart, middenrif en maag. Deze angst kwam later ook enkele keren naar voren 'de angst voor wat komen gaat'.

De openheid in ons gesprek was erg plezierig omdat dit het werken makkelijker maakt. Ook de eenvoud bij jou om in jezelf te komen, draagt hier aan bij. Daarnaast het doorzettingsvermogen om tot punten te komen. Ik bemerkte zeer het belang van elkaar zien, had veel sessies online gevoerd en dit went wel maar is niet optimaal omdat ook de luiheid wat sneller intreed bij een ander. Als je loopt kom je ook met je lichaam in de actiemodus en daardoor makkelijker bij je onderbewuste lagen. Eén van de aspecten vanuit de dieptepsychologie is gedrag, gedrag is o.a. de taal van ons onderbewustzijn en het voordeel hiervan is dat dit niets verraad, als je hier oplettend in bent.

Angst voor wat komen gaat
Al snel voerde het gesprek in angst voor wat komen gaat, waarmee het ook begon met de blokkade in jezelf, dit gaat gepaard met zelfvertrouwen, zelfvertrouwen is jezelf vertrouwen. Als je jezelf vertrouwen kunt dan verdwijnt angst voor wat komen gaat sneller. Jezelf leren vertrouwen heeft met herhaling van bewijzen te maken die je onderbewustzijn moet krijgen.
Deze signalen zijn in dit geval dat je gaandeweg leert dat externe soms zeer dreigende energieën niet eng zijn. Hiermee doel ik op je diepste angsten. Wanneer deze overwonnen zijn ontstaat zelfvertrouwen, het vertrouwen in het zelf dat dit niet meer eng of bedreigend is. Angst is een diepe emotie uit de oertijd die ons zeker ook helpt maar dat is nu niet relevant. 

Onzekerheid voor wat komen gaat is vertrouwen krijgen in diepe nuchterheid en kalmte in jezelf zonder dat dit naief wordt. Echte angst is er ook in het leven natuurlijk en deze zorgt dat we scherp worden bij een aanvalof iets dat ons letterlijk kwaad wil doen of een ander. Gelukkig overkomt ons dit veel minder vaak.

2. Vijf vormen van 'zijn' - werkmodel

Er zijn vijf elementaire hoofdlagen van zijn: Intelligentie-zijn, Identiteit-zijn, Hoge intelligentie-zijn, Compassie-zijn en Energie zijn. Het is in mijn optiek zeer belangrijk dit te weten en ook naar te leren leven, het geeft ons namelijk een veel bredere kijk op het leven en onszelf.

 1. Intelligentie-zijn waar miljoenen jaren kennis in is opgeslagen en waar in het westen velen mensen veel te veel waarde aan hechten omdat dit hier vooral het denken betreft. Kinderen van nog geen 10 zijn daardoor al lusteloos omdat ze alles al gezien denken te hebben via hun telefoon of tv. Hierdoor plegen mensen ook zelfmoord omdat ze een leegte ervaren vanuit de illusie dat dit het leven is. Daarom zijn deze vormen zo belangrijk om te ontdekken dat ons zijnsbewustzijn veel breder is dan alleen onze intelligentie en ons denken.

 2. Identiteit-zijn dat is de ontdekkingstocht die je dient af te leggen om te leren wie je echt bent en niet wat anderen zeggen wie je bent. Vanuit je identiteit leef je ook vanuit je intrinsieke waarden. Vanuit deze waarden is het ook helder dat je zuiver spreekt, zuiver denkt en zuiver handelt. Er is geen tussenweg, wel is het een gegeven dat onze schaduwzijden altijd aanwezig blijven dit maakt ons ook compleet en niet compleet mening loos of oordeel-loos. De utopie oordeel-loos te zijn werkt niet als iemand jou dierbare aanvalt of jou iets ergs aandoet. We zijn geen gevoelloze robotten. Leven vanuit je ware identiteit maakt ons veel losser en vaker gelukkig met veel kleinere dingen en veel minder snel ongelukkig als dingen tegen zitten.

 3. Hoge intelligentie-zijn dit zijn alle ervaringen die impact maken. Alle ervaringen van miljoenen jaren zonder woorden maar pure kraakhelder beelden die vrijwel onmiddellijk de betekenis waar een heel verhaal achter kan zitten in een seconde duidelijk maken. Daarom wordt dit ook hoge intelligentie genoemd omdat deze beeldtaal vanuit het zelf komt en er niet tot nauwelijks denken aan te pas komt. Dit deel zit ook vaak in het spirituele zien, het zien van geesten, maar ook onze dromen en visioenen of fantasma*. Hier komen alle emoties in een seconde samen om een heel verhaal te begrijpen.

 4. Compassie-zijn hier leer je verbinding maken met het leven een bloem een uur bekijken of houden van een steen. Houden van alles dat leeft en bestaat. Deze diepe vorm is pure liefde en compassie en kent geen goed of fout maar heeft wel de zuivere emotie van liefde en compassie. Binnen deze vorm komen we gemakkelijk los van ons denken in materie of middelen, we voelen ons compleet zonder enig bezit vanuit dit zijn. Uiteraard is dit geen constante maar een besef of bron waar je naar terugkan als je ervaart compleet leeg te zijn of verlaten.

 5. Energie-zijn, alles is energie en we vormen energie. Verbinding maken in energie is het astrale deel van de natuur en de kosmos. Dit is de vormloosheid waarmee we reizen vanuit het pure zijn, het onzichtbare lichaam. Hier bevinden we ons ook in het veld van de ziel die miljarden jaren oud is en collectief verbonden is met alle zielen van alle tijden. Het is een zijn die observeert vanuit rust en liefde los van al het akelige wat geobserveerd wordt. Het is daarnaast ook het aardse energie-zijn, wat zich tussen compleet jezelf zijn en compleet los van jezelf zijn in een staat zonder denken, puur vanuit energie.

Fantasma is het fantasiebeeld dat plotseling iemands leefwereld doet veranderen. Bijvoorbeeld onverwacht het eigen overlijden zien, onverhoeds verliefdheid ervaren of onvoorzien een goddelijke stem horen. Fantasma’s overvallen. Tijdens het lezen van een roman, al flanerend door de stad of gedurende de gebedsdienst. Behalve passief komen fantasma’s ook actief tot stand. Via de charismatische spreker met zijn gefantaseerde werkelijkheid, de begoochelende prediker over zijn hemelrijk, de utopie van de gezaghebbende ideoloog, de betoverende trickster (met een grapje de strakheid of mechanisch denken doorbreken en iemand op ander denken zetten) en zo meer.

Daarnaast hebben we nog de omschrijving van de onderdelen van de menselijke psyché vanuit de dieptepsychologie maar deze laat ik voor nu achterwege omdat dit nog niet zo relevant is, deze vijf vanuit de Yogi leer en door mij doorleeft ervaren in wat het is, geven vooral een mooi beeld om aan het spirituele deel te werken. Dit maakt dat we kunnen verwijzen naar de verschillende vormen van zijn, dit maakt ook dat we in deze verschillende vormen van zijn makkelijker kunnen komen omdat het goed te duiden is.

3. Angsten

Twaalf punten waaraan gewerkt dient te worden, let wel dit kunnen er vaak minder worden omdat je zekere quantum-leaps kunt maken in jezelf doordat er iets wordt geactiveerd en daarmee komen er vanuit het onderbewustzijn aspecten samen. (ons onderbewustzijn is zo'n 200.00 keer zo snel als ons bewustzijn in reactie en begrijpen).

 1. Voor geesten en alles dat wat extern komt als entiteit of energie
 2. Ziekte en dood, vanuit verleden als kind bijna dood perceptie of werkelijkheid, opa MS gehad, moeder verleden van misbruik en ziekte dit vormt bij jou een driehoek met jezelf erbij waar je in (vast)zit.
 3. Angst te worden wie je eigenlijk bent (een latente angst).
 4. Angst voor drugs* bij jezelf in wat loskomt, eerder in telefoongesprek had je het over het gordijn dat je niet open wilde maken in angst wat hier achter zat.
 5. Angst als kind met dekens over je heen slapen, nog steeds kruip je weg in je capuchon als je angstige ruimtes betreedt. 
 6. Angst in park voor vrouw die zou meeluisteren, dit is niet zomaar en zal vaker voorkomen vandaar ook als angstpunt benoemd
 7. Angst opzoeken diverse bandopnames of beter vermoed ik: oefeningen samen uitvoeren.

Algemeen

 1. Ontbreken van diepere vorm van identiteit.
 2. Boedelscheiding maken tussen wat aangeleerd/geadopteerd is en wat eigen/intrinsiek is.
 3. Schaduwwerk zal zeer belangrijk worden om vele punten te ontdekken
 4. Diepe balans vinden. 
 5. Meer regie krijgen over alle aspecten extern in de breedste zin van het woord.

*Het gaat er hier niet om drugs te 'moeten gebruiken' maar om de angst om wat er loskomt in jezelf, het is dus gelijk aan het gordijn waarachter de monsters zitten die je niet wil zien.

4. Motivatietotem

Motivatie totem
Ik gaf aan dat één van de middelen is die er voor zorgt dat een zekere heling in jezelf beklijft de motivatie-totem is die ik ontwikkeld heb, hieronder wat we hiervan besproken hebben:

Afgrond motivatie-totem

 • Stap terugdoen om niet te kiezen voor ziekte en dood dus onafhankelijker worden van uitspraken of los(ser) te komen van gedachten hierover.
 • Reis van de held springen en niet angstig zijn voor de uitkomst controle loslaten echter wel verantwoord en vanuit de morele verplichtingen die je in dit leven bent aangegaan met gezin en inkomen.
 • Algemene angst overwinnen is letterlijk springen zonder angst of zonder de uitkomst te weten.

Voor deze drie moeten aparte oefeningen gemaakt omdat met een zelfde motivatie of gevarentotem niet gewerkt kan worden. Dan is het nutteloos. Bovendien moet het straks in de diepte op een eigen ervaring slaan binnen jezelf vanuit punt 3 of 4 van zijn.

Wel was het duidelijk dat 'het vallen' een rol speelt in je leven dus hier moeten we even naar kijken.

Motivatietotem uitleg

Staand voor je grootste angst in dat wat je niet wilt geeft een (flinke) schrikreactie, deze reactie is krachtig te gebruiken om het besef in het zelf te activeren dat je dit niet wil en voor geluk kiest.  Probeer dit moment te herinneren -dit beeld van de motivatietotem- bij zwakte en terugval en het gevoel erbij, zodat je dit kunt inzetten om jezelf op het pad van heling in het zelf te houden.

Motivatie-totem: Als een krachtig instrument gebruikt in de sessies om terugval in oude angsten en patronen te voorkomen. 

De motivatie-totem wordt gevonden in het zelf, waarbij een beeld wordt gevisualiseerd dat of het doel is van wat je wilt bereiken of het doel is waar je niet in terecht wil komen. Het krachtigste werkt deze motivatie-totem of beeld als het beiden bevat en beiden kenmerken vertoont. Voorbeeld is een afgrond waar je in dreigt te vallen waarbij je een stap terug doet om niet te sterven. Voorwaarde van de motivatie-totem is dat je het echt voelt en niet dat het een ‘weten-maar niet er naar handelen’ modus vervalt. De motivatie-totem is daarmee iets dat niet zomaar bedacht kan (over het algemeen) maar dat diep uit het zelf ontstaat.

De motivatie-totem is het tegenovergestelde van een placebo, het is een bewust ingezet middel om je te sterken in je te behalen doel, je vast te houden aan je kracht en terugval te verminderen.

5. Relevante waarnemingen 

Dingen die tijdens de wandeling geobserveerd zijn vanuit het hoge intelligentie zijn (3)

Sjamaan
We bleven stilstaan bij een boom, hier zag je een sjamaan met ontbloot bovenlichaam, dansend rond een vuur (?) ging. Ik zag hem ook maar omdat het via jou ging mogelijk op andere wijze. 

De sjamaan geeft aan dat ik hem kan helpen, ik gaf aan dat dit niet in de vorm is die hij verwachten zal, sjamaan gaf aan dat elke vorm van hulp die ik geef goed is.

Vraag: heb je deze sjamaan vaker gezien?

In de loop van de sessies zal deze sjamaan nog langskomen is mijn idee.

Lynx en hert
is bij eerste telefoongesprek genoemd en kwam weer naar voren

Lynx staat in jouw verband voor de bewaarder van geheimen en is in basis ook aanvallend als je deze geheimen wilt ontsluieren; is in gesprek nog niet sterk gebleken maar kan in praktijk anders liggen. Daar waar iemand je ergens op betrapt je hier aanvallend op reageert.

Hert staat voor continuïteit, welvaart, een lang leven, voedsel en zelfs overvloed. Het staat ook voor prooidier en werd door de Indianen veel gegeten.

Vrouw die meeluistert in verte
Sterke connectie met wat buiten zich afspeelt positief: stilstaan bij boom en bij plaatsen in park.
Minder dienend: stil zijn voor vrouw die verderop loopt met hondje die negatieve energie heeft wat vertaald wordt in iedereen luisterde mee.  

6. Dragen en gedragen worden

Dragen en gedragen worden
Tijdens de wandeling hebben we verder gesproken over het gemis van gedragen worden in dit geval door je moeder.
De sessie ging tot in de baarmoeder en hoeft hier niet herhaald.

De eerste maal voelde de baarmoeder hard en beklemmend en benauwd, bij het dragen van jezelf als baby glipte deze weg en je armen werden lang en schouders naar voren. Bij herhaling had je jezelf als baby krachtiger vast en vormde dit een walnoot, deze walnoot zag ik ook verschijnen vanuit hoge intelligentie (3)

walnoot
Staat voor wijsheid maar in dit geval vooral om de voedingswaarde die hart- en vaatziekte beschermen; we zagen vrijwel tegelijk een walnoot. Aangegeven dat dit echt doorleeft dient te worden omdat dit na één sessie waarschijnlijk niet beklijf

7. Gezin

Als kind
Er zijn traumatische gebeurtenissen geweest als kind waarbij je ernstig ziek was, naar het ziekenhuis moest wat volgens zeggen van moeder/vader kantje boord was.

Broer
Die alles niet toelaat en geniet van feesten en drank (summier over gesproken) Driehoek van: opa, moeder en Ferry waarbij ziekte een kern lijkt te vormen, die een negatieve totem vormt in jezelf. Vraag is waar is broer die hier een vierkant van maakt en mogelijk lucht geeft. Diepere vraag waarom stap je niet uit de driehoek. Hier hebben we over gesproken dat dit moeilijk los te laten is wat van ander is en wat van mijzelf. Dit is meer dan logisch gezien de life cycle. Hier komen we nog dieper op terug.

Vader
Afwezig moeder dominant aanwezig. Vader was zo kwam zo rond 16e levensjaar in beeld, hier gaan we nog op in.

Moeder
Moeder pamperen en meehuilend bij nachtmerrie van jou die gilde en viel in deze droom, deze combinatie zorgt voor verwrongen combinaties in jezelf.

baarmoeder en eierstokken verwijderd bij moeder met daardoor sterke symbiose wat moeilijk is los is te halen en helen.

Er is zoveel besproken in de 2.5 uur sessie dat het gezin onvoldoende is uitbelicht wat geen enkel probleem is in mijn optiek.

8. Magnetiseren / Reiki

Kan magnetiseren maar mensen worden moe na behandeling. Mogelijk word je er zelf ook moe van, dit kan indirect zijn dat negatieve energie geadopteerd wordt i.p.v. weggehaald, hier komen we nog op terug.

Kort is uitgelegd hoe je je basaal kunt afsluiten voor energie van buitenaf, dit zal nog geoefend moeten worden om te zorgen dat dit geheel integreert in jezelf. Deze oefening waarbij je met je handen boven je hoofd als een soort boog naar beneden afslaat door je handen bij je middenrif weer bij elkaar te doen en beiden armen naar buiten af te slaan. Opmerkelijk was dat je hard afsloeg, maar dit kan ook omdat ik het ook wat ferm deed.

Mogelijke oplossingen verder uit te werken:

 • Leren energie geven en niet alleen pijn wegnemen.
 • Leren afslaan en handen wassen achteraf en vooraf.
 • Leren pijn te voelen bij jezelf van de ander zonder dat dit tot last is.
 • Blinde testen doen bij honden of andere dieren, dit schept eerlijkheid en rechtheid in jezelf, evenals schaduwwerk dit doet.

9. Groei belemmerende aspecten

Er zijn diverse aspecten die in de weg staan om te groeien en te veranderen, hieronder de meeste die ik bemerkt heb in mijn praktijk op een rij kijk svp bij welke je vermoed hier ook last van te zullen hebben, hoe meer we dit weten hoe soepeler de behandeling gaat lopen.
Geef s.v.p. de nummers aan waarvan je denkt dat dit bij jou kan gaan spelen.

  1. Het saboterende ego dat niet wil veranderen
  2. Weerstand tegen provocatie/interventie (soms onbewust) om het proces te versnellen
  3. Tempo bewustwording
  4. Weerstand tot groei los van saboterende ego
  5. Gebrek aan wilskracht tot heling - ‘willen’ gaat voor ‘kunnen’
  6. Tempo groei is bij ieder mens anders
  7. Bereidheid om oefeningen te doen
  8. Weerstand om in de actie te gaan
  9. Terugval en (niet helpende) twijfels of hiermee bekend zijn vanuit jezelf
  10. Angst en onzekerheden om iets te veranderen
  11. Vertrouwensband met de behandelaar
  12. Gevoeligheid voor omgevingsfactoren na verandering als familie/vrienden (terugval)
  13. De verandering-illusie (de illusie dat er een zekere transformatie/doorbraak heeft plaatsgevonden) Hier waak ik uiteraard voor.
  14. Geen echt verlangen te veranderen voelen

Hieronder graag de punten invoeren met evt. korte omschrijving.

10. Vragenlijst

Hi Ferry, kijk even wat lukt om te beantwoorden, het bevorderd vooral het proces om zo efficient mogelijk te werken, per onderwerp dat we straks behandelen is het juist weer zeer los.

Wil je graag dat ik jou bel?:
Laat je telefoonnummer achter en ik bel je zodra het kan terug.

De Spiritueel coach volgen?

Ik waardeer het enorm dat je op mijn site bent en fijn als je me wilt volgen via Social media. wellicht spreken we elkaar daar.

Nieuwsbrief De Spiritueel coach

Ontvang diverse tips, adviezen en oefeningen via mijn nieuwsbrief.

De Spiritueel coach