Counseling

Counseling

Binnen de coaching en therapie die ik toepas heb ik bewust een onderdeel toegevoegd: "counseling". Dit betekent letterlijk "raadgeven". Zoals de term al duidelijk maakt gaat het hier om bewuste zaken. Alle dieper gelegen, verdrongen of traumatisch van aard zijnde aspecten vallen hier niet onder. 

Tijdens coaching kom ik er vaak achter dat sommige spelende issues of obstakels psychologisch van aard zijn om deze te helen of te veranderen. Dat wil zeggen dat de behandeling volledig gericht is op het bewustzijn en pragmatisch en doelgericht van aard zijn. Wanneer bijvoorbeeld iemand het idee heeft teveel vanuit het hoofd te leven of het gevoel verloren is, is dit vrij duidelijk. Speelt conditionering vanuit jeugd een rol of gaat het bijvoorbeeld over vervlakking door werk of andere externe aspecten. Dit zit relatief gezien aan de oppervlakte. Er is dus niet heel veel nodig om dat te helen, hierbij is de psychologie toereikend genoeg. 

Feitelijk vallen alle aspecten die in Fase 1 gebruikt worden van het complete traject onder counseling.

Counseling en dieptepsychologie
Counseling heeft enige raakvlakken met dieptepsychologie. Het scheidingsveld zit echter in of het onbewust verdrongen emoties betreft of dat het ontstaan is vanuit conditionering of relatief bewuste patronen. Ook kan het antwoord geven op levensvragen. Toch is counseling (met nadruk) geen dieptepsychologie. Zo houdt counseling zich niet bezig met psychische stoornissen of zware psychosociale problemen, ook blijft over het algemeen het onderbewustzijn onberoerd.

Waar blijkt dat problemen toch dieper van aard zijn ontstaat automatisch het werken aan het onderbewustzijn om antwoorden te verkrijgen. Het kan nooit zo zijn dat het type coaching de hulp in de weg mag zitten.

Het doel van counseling is het helpen van mensen bij:

 • Gevoel en verstand weer in balans brengen
 • het oplossen of hanteren van problemen
 • het vinden van antwoorden op levensvragen
 • het benutten van ongebruikte mogelijkheden
 • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden
 • relatieproblemen
 • aanhoudende stress
 • werkgerelateerde adviezen
 • omgaan met verlies en tegenslagen
 • burn-out of verschijnselen hiervan
 • problemen met een (lichte) psychosociale achtergrond
 • een gevoel van niet gelukkig zijn of aan het niet optimaal kunnen functioneren
 • .....overige zaken die vanuit het bewustzijn zijn ontstaan.

Counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening en is resultaatgericht en pragmatisch van aard. Het gaat er om dat we doelen gaan formuleren en hier naar gaan handelen om deze doelen te bereiken. Counseling is gericht op het hier en nu en richt zich op problemen en vragen met een (lichte) psychosociale achtergrond, waarbij er geen sprake is van een diep geworteld probleem vanuit het onderbewustzijn.

Dit lijkt wellicht een klein werkgebied. Toch vallen veel problemen en vragen binnen dit veld. 

Spiritueel coach volgen?

Ik waardeer het enorm dat je op mijn site bent en fijn als je me wilt volgen via Social media. wellicht spreken we elkaar daar.

Contact

Heb je interesse in een telefonische kennismaking of wil je dat ik jou bel?  Mailen mag natuurlijk ook.

Contactgegevens

Fer Overdijk
Spiritueel coach

Libelleveen 268
3205SG Spijkenisse

T:  06-18169629
M:  fer.overdijk@spiritueelcoach.com
www.spiritueelcoach.com