voor een complete transformatie

Compleet traject

Hierbij kies je voor een compleet traject waarbij er een diepe balans en transformatie plaats vindt. Dit traject bestaat uit: 12 sessies + alle benodigde verslagen en oefeningen + 3 (online) back-up sessies. Dit traject kan in 3 maanden afgenomen worden. De duur hiervan kan ook korter of langer.

1. Bewustwordingsfase
Het eerste deel van de coaching richt zich op jouw life cycle: waar je vandaan komt, welke gezinsdynamiek speelde, kortom die aspecten die je gevormd hebben en ook overtuigingen en patronen met zich mee hebben gebracht. Dit deel is dus wat bewust is maar ook wat onbewust voor bepaalde gedragingen zorgt die jou niet dienen, waaronder je primaire maar ook secundaire hulpvraag.  De verslagen die uit deze eerste fases volgen bevatten dikwijls vragen die het proces versnellen, hoe eerder deze informatie aanwezig is hoe vlotter de gewenste heling ingezet kan worden.

2. De onbewuste helingsfase
 In de eerste fase zijn vooral de primaire bewuste patronen en obstakels behandeld, dit kan ook nooit anders omdat het onbewuste deel nog onberoerd is gebleven. Deze onbewuste obstakels of patronen noem ik secundaire obstakels en/of patronen. Dit deel bevindt zich in de schaduw van elk mens. Dit kunnen echter ook verborgen talenten zijn of dingen die je blij maken omdat ze eerder onbewust verdrongen zijn. Deze aspecten worden uitgebreid behandeld en waar nodig geheeld of juist geactiveerd middels oefeningen en hypnose (vanuit het drempelbewustzijn). Tijdens het werken aan het onderbewustzijn ontstaan ook meestal dromen die één van de belangrijke aspecten vormen om de behandeling van obstakels en patronen te bepalen. Deze wordt uiteraard gecombineerd met de analyse uit de eerste fase. 

3. De beklijffase
Er is nu iets in gang gezet waarbij de vragen zullen ontstaan, hierbij gids ik je in het proces om vanuit de volledige bewustwording en de ervaring dat het diepste deel in je de heling inzet. Dit is het derde en tevens laatste deel van de coaching. Deze fase is van belang omdat er altijd sprake van terugval (kan) zijn dit heeft vaak te maken met ontkenning vanuit het ego of de persona.  

Intakegesprek?
Na een korte telefonische kennismaking plannen we een eerste sessie in.
Een intake gesprek geloof ik niet in, we leren elkaar kennen en daarbij gaat vrijwel direct het gesprek de diepte in anders kan ik ook niet iets zinnigs bijdragen aan wat bijvoorbeeld jouw primaire vraag is. Mocht het echter zo zijn dat het jouw totaal niet bevalt dan is dat eenvoudig en gaan we niet verder. Dit is nog niet voorgekomen, maar dat zou natuurlijk wel eens kunnen gebeuren. In dat geval is het in de basis duidelijk en betaal je niets want er is geen (enkele) winst voor beiden. Mijn primaire doel is jou te helpen en als dit niet werkt dan ervaar ik ook niet dat ik je heb geholpen dus is het vreemd om daar geld voor te vragen.

Als blijkt dat er slechts een paar vragen zijn en er verder geen wensen daarbuiten wordt dit snel duidelijk binnen het traject en is het uiteraard onzinnig het complete traject te volgen.

Tarief en betalingsvormen

3 maanden effectieve gesprekken en oefeningen in jouw eigen tempo:

Fase 1 - bewustwordingsfase
Vier wandelsessies (of via Skype ivm afstanden) van een uur (of langer) Gericht op het compleet bewust worden van jezelf

Fase 2 - De onbewuste helingsfase
Vier huiskamersessies (of via Skype) van een uur (of langer) gericht op het onderbewustzijn 

Fase 3 - De beklijffase
Vier wandelsessies  (of via Skype ivm afstanden)  van een uur gericht op het beklijven van de kennis en voorkoming van terugval in oude patronen.

Inclusief:
- Alle verslagen die nodig zijn tijdens het traject
- Alle droomanalyses die ontstaan tijdens de periode van het traject.
- Alle benodigde hypnose-oefeningen d.m.v. bandopnames.

Bij dieptepsychologie gaat in de verslagen, analyses en oefeningen de meeste energie/tijd inzitten, alles is persoonlijk hierbij ook de hypnose-oefeningen.

Fase 4 - nazorgfase
Drie opfris- of terugvalsessies van een half uur (via Skype) Dit is na de 3 maanden nog zes maanden geldig.

Kortom een compleet pakket om in alle rust maar met alle energie aan deze innerljike reis te werken.

Investering in jezelf:  1.800 euro*

Dit kan in één keer betaald worden
Dit kan in drie gelijke termijnen van 600 euro per maand
Dit kan in zes gelijke termijnen van 300 euro per maand**
Dit kan in tien gelijke termijnen van 180 euro per maand**

*Alle benoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW
Betalingen geschieden op de 1e van elke maand.
Als dit pakket in één keer betaald wordt is de betalingstermijn 14 dagen.

**Als het coachingtraject afgelopen is na deze drie maanden lopen de nog openstaande termijnen door. Mocht dit complete traject korter (of langer) duren dan betaal je uiteraard voor de tijd die is afgenomen. Als er dus minder uren zijn afgenomen en er binnen de termijn(en) meer betaald blijkt te zijn vindt er restitutie plaats van het reeds betaalde.

Het standaard uurtarief is 60 euro.

Contract
Vooraf worden voor de termijnbetalingen, afspraken gemaakt en komen deze op papier te staan zodat er geen enkele verwarring ontstaan kan. 

Tijd is relatief
Dit pakket hoeft niet 3 maanden te duren, het kan ook in een kortere tijd afgenomen worden of juist duren. De basis van dit pakket is gebasseerd op wekelijkse coaching van een uur met daarnaast alle oefeningen die binnen die week gedaan dienen te worden. Een gesprek duurt soms langer dan een uur, dit maakt verder niets uit: de uren worden via een excel sheet wekelijks doorgegeven.

Waarom drie fasen?

Er zijn geen quick-wins wanneer we praten over balans, innerlijke rust en compleet zelfinzicht. Het is een geleidelijke proces met veel terugval en teleurstelling. Dit is ook de (logische) reden om zowel het bewustzijn als het onderbewustzijn aan te spreken. Het onderbewustzijn dat voor 'onbewuste heling' zorgt, moet nog diep in het bewustzijn geworteld worden en daarin beklijven om terugval nagenoeg te voorkomen.

Deze vorm van coaching zorgt er dus voor dat je vanuit het diepste level jezelf op het pad houdt dat je zelf wilt. Zelf-sabotage is een zeer krachtig instrument van het ego. Je voorkomt in jezelf dat je terugvalt in je 'oude patroon' omdat je heel goed weet en voelt dit niet meer te willen. 

Natuurlijk is er de flexibiliteit om bijvoorbeeld een half uur of uur een gesprek te hebben. Van daaruit kan altijd gekeken of er al dan niet een vervolg van toepassing is. Het tarief dat gehanteerd wordt hiervoor is 60 euro per uur. Van daaruit kan altijd gekeken welk en of er een vervolg wenselijk is.

Onbewuste deel van ons brein?

Hoe werkt ons onderbewustzijn?
Als we een treinreis maken, herinneren we slechts enkele delen van wat we buiten zagen. Ons onderbewustzijn registreert echter vele malen meer; onder hypnose kunnen hele delen teruggehaald worden die je niet bewust gezien hebt maar onbewust wel hebt waargenomen, dit herinneren gaat zelfs van jaren terug. Deze geheugenopbouw gebeurt dus onbewust. Ons onderbewustzijn dat zo’n 200.000 keer zo snel reageert en vele malen meer registreert als ons bewustzijn. Het onderbewustzijn vormt zo’n 95% van ons brein de overige 5% vormt ons bewuste brein. Ons onderbewustzijn is dus een enorme berg geheugen waar we het topje van zien. Die enorme berg geheugen is ons onderbewustzijn waarvan het topje ons bewustzijn is.

Droomanalyses, woordassociaties en oefeningen

Droomanalyse
Een belangrijk deel van de coaching is het opschrijven van je dromen, die overigens vaak tijdens de behandeling vaak automatisch geactiveerd worden. Mensen die soms nooit dromen in hun beleving (er is dan sprake van dat het bewustzijn dit niet registreerd) krijgen tijdens de behandelingen spontaan dromen. De analyse van de dromen vormen ook verbanden vanuit andere oefeningen.

Woordassociaties
Binnen de coaching wordt gebruik gemaakt van associaties die ontstaan vanuit jouw onderbewustzijn op bepaalde woorden. Ook maak ik gebruik van het woordassociatieschema dat ik zelf heb ontwikkeld. Hierbij kan ik verbanden leggen tussen uitkomsten van oefeningen, de droomanalyses, de woordassociaties en het woordassociatieschema. 

Oefeningen
Ook wordt er gebruik gemaakt van hypnose vanuit het drempelbewustzijn (hierbij ben je los van je denken maar wel bewust van wat je doet en wat er gebeurd) Dit gebeurd middels persoonlijke bandopnames die ik voor je maak en die aansluiten op de hulpvragen.

Regelmaat

Het is zeer wenselijk om bijvoorbeeld wekelijks of tweewekelijks een sessie te plannen, ideaalgesproken op dezelfde dag. Niet zozeer voor mijzelf maar omdat regelmaat zorgt voor verandering. Ter vergelijking: als je sport heeft het ook weinig zin om een keer te fitnessen en vervolgens drie weken niets doen. Zo is het ook met de psyche deze werkt op basis van regelmatig iets doen om te kunnen veranderen. Besef ook dat er een tijdje tussen moet zitten tussen elke sessie voor de verwerking en bovendien zitten er in fase twee veel oefeningen (middels ingesproken bandopnames) waar je toch zelf de tijd en ruimte voor neemt.

Afspraak anuleren

Afspraak anuleren 24 uur voor aanvang
In verband met mijn planning vraag ik je vriendelijk minimaal  24 uur van tevoren een afspraak die we gepland hebben te verzetten. Hoor ik dit later dan ben ik genoodzaakt 30 euro te rekenen. Ik had immers iemand anders kunnen inplannen voor die periode.

Spiritueel coach volgen?

Ik waardeer het enorm dat je op mijn site bent en fijn als je me wilt volgen via Social media. wellicht spreken we elkaar daar.

Contact

Heb je interesse in een telefonische kennismaking of wil je dat ik jou bel?  Mailen mag natuurlijk ook.

Contactgegevens

Fer Overdijk
Spiritueel coach

Libelleveen 268
3205SG Spijkenisse

T:  06-18169629
M:  fer.overdijk@spiritueelcoach.com
www.spiritueelcoach.com