voor een complete transformatie

Compleet traject

Hierbij kies je voor een compleet traject waarbij er een diepe balans en transformatie plaats vindt. Dit traject bestaat uit: 12 sessies + alle benodigde verslagen en oefeningen + 3 (online) back-up sessies. Dit traject kan in 3 maanden afgenomen worden. De duur hiervan kan ook korter of langer.

1. Bewustwordingsfase
Het eerste deel van de coaching richt zich op jouw life cycle: waar je vandaan komt, welke gezinsdynamiek speelde, kortom die aspecten die je gevormd hebben en ook overtuigingen en patronen met zich mee hebben gebracht. Dit deel is dus wat bewust is maar ook wat onbewust voor bepaalde gedragingen zorgt die jou niet dienen, waaronder je primaire maar ook secundaire hulpvraag.  De verslagen die uit deze eerste fases volgen bevatten dikwijls vragen die het proces versnellen, hoe eerder deze informatie aanwezig is hoe vlotter de gewenste heling ingezet kan worden.

2. De onbewuste helingsfase
 In de eerste fase zijn vooral de primaire bewuste patronen en obstakels behandeld, dit kan ook nooit anders omdat het onbewuste deel nog onberoerd is gebleven. Deze onbewuste obstakels of patronen noem ik secundaire obstakels en/of patronen. Dit deel bevindt zich in de schaduw van elk mens. Dit kunnen echter ook verborgen talenten zijn of dingen die je blij maken omdat ze eerder onbewust verdrongen zijn. Deze aspecten worden uitgebreid behandeld en waar nodig geheeld of juist geactiveerd middels oefeningen en hypnose (vanuit het drempelbewustzijn). Tijdens het werken aan het onderbewustzijn ontstaan ook meestal dromen die één van de belangrijke aspecten vormen om de behandeling van obstakels en patronen te bepalen. Deze wordt uiteraard gecombineerd met de analyse uit de eerste fase. 

3. De beklijffase
Er is nu iets in gang gezet waarbij de vragen zullen ontstaan, hierbij gids ik je in het proces om vanuit de volledige bewustwording en de ervaring dat het diepste deel in je de heling inzet. Dit is het derde en tevens laatste deel van de coaching. Deze fase is van belang omdat er altijd sprake van terugval (kan) zijn dit heeft vaak te maken met ontkenning vanuit het ego of de persona.  

Spiritueel coach volgen?

Ik waardeer het enorm dat je op mijn site bent en fijn als je me wilt volgen via Social media. wellicht spreken we elkaar daar.

Contact

Heb je interesse in een telefonische kennismaking of wil je dat ik jou bel?  Mailen mag natuurlijk ook.

Contactgegevens

Fer Overdijk
Spiritueel coach

Libelleveen 268
3205SG Spijkenisse

T:  06-18169629
M:  fer.overdijk@spiritueelcoach.com
www.spiritueelcoach.com