Verschillende oorzaken van gedragingen
bijlage schaduwwiel

Er is een verschil tussen geconditioneerde aspecten en intrinsieke aspecten binnen iemands persoonlijkheid en hoe de persoon met de schaduw omgaat. Deze moeten eerst onderzocht worden alvorens er met dit schaduwwiel gewerkt kan worden.

Bij geconditioneerde en aangekleefde eigenschappen vormen deze dikwijls een shild voor wie men werkelijk is ofwel een pose in gedragingen. Deze pose kan echter zeer hardnekkig zijn en ook snel verward worden met iemands intrinsieke eigenschappen.

Terwijl het bij intrinsieke eigenschappen een van nature aanwezige eigenschap is die ook als dusdanig aangepakt dient te worden binnen de coaching.

Hierin zijn drie vormen te herkennen:

Laag 1
Intrinsiek gedrag is dat wat van nature en oorsprong aanwezig is, zuiver van aard maar neutraal als gewenst of ongewenst voor jezelf of anderen. Het vergt conditionering en transformatie hierin verandering te kunnen brengen. Soms onmogelijk. 

Laag 2
Geconditioneerd gedrag is wat door externe beïnvloedingen als opvoeding, cultuur, maatschappij of geloof meestal in jaren tijd is aangekleeft. Dit kan even hardnekkig de intrinsieke aard in de weg zitten als een diepgewortelde barst die een leven lang blijft. 

Laag 3
Kopieergedrag is wat door idoliseren / adoreren of door een complex/trauma wordt overgenomen en dat krachtig aankleeft maar bij bewustwording ervan meestal snel als een jas kan worden uitgedaan.

© Fer Overdijk Spiritueel coach

Het schaduwwiel

Het schaduwwiel is een belangrijk hulpmiddel bij de coaching die ik toepas om de al dan niet intrinsiek aanwezige kerneigenschappen van een persoon te kunnen duiden.  Deze kerneigenschappen hoeven niet altijd bewust naar buiten te komen maar zijn het dan wel vanuit het onderbewustzijn en daarbij onderdrukt voor het ego. Het uit zich dan via iemands dromen maar ook direct vanuit onze gedragingen. 

De elementen of woorden uit het schaduwwiel zijn multi-interpretabel, dus moeten niet letterlijk genomen worden in de algemene zin van de betekenis. Het zit meer in ‘de neiging tot’ en ‘vallend onder’. Onder de woorden zit ook een uitleg van de betekenis per woord.

Obstakels of patronen die in de weg zitten, zitten vaak diep in het onbewuste deel van onze psyche. Er zijn verschillende reden waarom bij de ene persoon het bewust maken en het helen ervan eenvoudig of moeilijk gaat, met veel terugval. Het schaduwwiel wordt gebruikt om dit proces te vereenvoudigen en soms ook te versnellen. Hoe verder iemand van zijn eigen schaduw is verwijderd hoe minder bewust en hoe dichter iemand op de eigen schaduw zit hoe sneller is dit bewust te maken.

 Hoe verder er vandaan hoe moeilijker het obstakel is te helen. Uit ervaring blijkt dat vanuit het schaamte deel de weg korter is dan vanuit de schaamteloosheid. Over het algemeen hebben mensen aspecten van beiden zijden, maar is er wel één zijde dominant aanwezig in iemand.

Schaamteloos- deel - (illustratie)

Schaamteloos: Sterke ik - Dominant -  Rationeel -  Arrogant -  Assertief

Schaamteloos is in dit wiel het wegdrukken van het gevoel vanuit hoogmoed en vergroting van het ego. Het overschreeuwen van anderen (extern) en het overschreeuwen van pijn (intern). Schaamteloosheid is in het schaduwwiel het kapstokwoord waar de volgende vier aspecten onder hangen:

Sterke ik, de held die autonoom en krachtig elke pijn of tegenslag wegdrukt en doet alsof er niets aan de hand is.

Dominant vanuit dominantie blijft de kwetsbaarheid diep verborgen en kan de rol volledig uitgespeeld om vooral onzekere mensen -als staan ze op het schoolplein- de les te lezen. Maar ook om het macho of macha (vrouwelijke vorm) gedrag te tonen dat gewoon fijn voelt vanuit de personage.

Rationeel het weghonen van het gevoelsmatigheden, het bagataliseren van gedachtegoed dat niet exacht is, het 'doodredeneren' van uitspraken.

Arrogant Pochen met bezit en kennis die al dan niet aanwezig is, jezelf beter voelen,  laks en lui bij vragen of wensen die anderen hem of haar stellen, overal een antwoord op weten en neerkijken op anderen.

Assertief Het snel een mening vormen, haantje de voorste zijn, het overstemmen van anderen die niet direct iets zeggen, de vraag stellen maar niet op het antwoord wachten en alweer de volgende vraag stellen, neiging tot steeds harder praten en moeite om rust te vinden.

Schaamte is in dit wiel het onaangename gevoel (schaduw) dat we afwijken van onze eigen normen en die van anderen, het niet durven tonen, het niet durven aangaan.

In mijn optiek is een persoon met de kenmerken uit het  schaamteloos deel relatief gemakkelijk in de 'persona' (zie onderdeel psyche)  te helen, maar in diepere laag blijven de aspecten ongeroerd en steken op den duur weer de kop op(!) Iemand kan een functie hebben waarin schaamteloosheid met al haar aspecten die hieronder vallen van belang is. Maar dan wordt daar ook op geselecteerd, een persoon die meer zit in de kant van schaamte met al haar aspecten valt al snel buiten de selectie in dat geval. De rol binnen het werk (persona) die wordt aangemeten gaat op den duur toch knellen omdat verscheidene aspecten die onder schaamteloosheid vallen gaan knellen met het autonome deel van het zelf. Het groepsgevoel is dan bijvoorbeeld  fijn maar het conformeren naar het instituut knelt met het autonome deel.

Schaamte-deel - (illustratie)

Schaamte: Reccesief -  Arme ik -  Gevoelsmatig - Symphatiek - Volgzaam

Recessief (een term uit de genetica dominant en recessief gen) In dit geval: het grijze muis principe, niet teveel op de voorgrond willen treden, van achter de schemen kijkend, de stille aanwezige, kan zeer intelligent zijn, afwachtend wat de ander doet en zegt.

Arme ik Neiging tot pijnlichaam op te zoeken, verdrietstrijd aangaan onbewust: de ander heeft pijn, jij hebt meer pijn. Neiging tot zelfhulpboeken cusussen en workshops, de zoekende naar invulling, blijven hangen in verleden en met name het drama, relatiemoeheid, verdriet is groot en langdurig, kou als vijand zien.

Gevoelsmatig neiging tot realiteit niet onder ogen willen komen, zich vaak bedrogen voelen en wellicht daardoor bedrogen worden, dromen, wensen, illusies, sterke hang naar één ouder of familielid mogelijk vanuit gemis, alles is een mening, geen standpunt willen nemen.

Symphatiek hang naar vrienden, gezelligheid en samenzijn maar daarin de afwachtende stille blijven, symphatie als copingmechanisme om de stilte op te vullen en vooral te vragen en weinig hoeven te antwoorden.

Volgzaam meelopen met groepen maar tegelijk eigenwijsheid tonen omdat het niet natuurlijk voelt, in relatie veel ja zeggen omdat nee moeilijk is maar veinzend met lichaamstaal het tegenovergestelde tonen, vaak dominantie opzoeken maar verafschuwen, goedgelovig.

Kijken we naar het schaamte deel met reccesief, arme ik, gevoelsmatig, sympathiek en volgzaam. Dan is er 'gevoelsmatig' al snel contact te maken met het innerlijke deel omdat de introversie al aanwezig was. Introversie in dit geval het naar binnen kijken, extraversie naar buiten kijken (wederom niet de letterlijke betekenis) Vanuit de schaamte is het gemakkelijker het obstakel bewust te kunnen zien en doorvoelen. . Natuurlijk is niets zaligmakend; al is de persoon welliswaar dichter op de schaduw-aspecten dan kunnen nog allerlei patronen in het onderbewustzijn dwars zitten of hardnekkig aanwezig blijven. De basis is echter dat vanuit het schaamtedeel dit in het algemeen makkelijker te bereiken is.

Tijdens het werken aan het onderbewustzijn i.c.m. een complete bewustwording van wie je in diepste zin bent, merk ik dat cliënten veranderingen voelen in zichzelf die ze rationeel niet kunnen verklaren. Dit is de kracht en intelligentie van het onderbewustzijn die de poort wijder maakt naar het bewustzijn waarbij je je intrinsieke zelf leert kennen.
 
Mocht je naar aanleiding van een artikel nog vragen hebben of heb je een hulpvraag, contact me dan even en je hoort spoedig van me.

Spiritueel coach volgen?

Ik waardeer het enorm dat je op mijn site bent en fijn als je me wilt volgen via Social media. wellicht spreken we elkaar daar.

Contact

Heb je interesse in een telefonische kennismaking of wil je dat ik jou bel?  Mailen mag natuurlijk ook.

Contactgegevens

Fer Overdijk
Spiritueel coach

Libelleveen 268
3205SG Spijkenisse

T:  06-18169629
M:  fer.overdijk@spiritueelcoach.com
www.spiritueelcoach.com