De weg naar geestelijke volwassenheid is het volledig in balans komen in de psyche van de mens. Vanuit dit pad ontdek je je eigen levenswater dat kabbelt door het hele lichaam, geest en daarbuiten:voorbij het zelf, die zorgt voor een onderstroom van geluk. We zijn niet hier, we zijn niet daar maar overal tegelijk tijd en ruimteloos als onderdeel van de cosmos.

Geestelijke volwassenheid. Onze geest wordt (o.a.) gevormd door denken en voelen (‘hoofd’ en ‘hart’). Wanneer ons denken (hoofd) volledig ontwikkeld is, betekent dit dat we in alle omstandigheden wijs zijn in ons denken en handelen. Wanneer ons voelen (hart) volledig ontwikkeld is, betekent dit dat we in alle omstandigheden liefdevol zijn in ons denken en handelen.

De erkenning ontstaat dat alle emoties die je hebt een voorzetting zijn uit de kinderjaren (en ver daaarvoor): angst, woede, depressie en agressie ect. Deze emoties zijn bij geesterlijke volwassenheid in continue staat volledig begrepen, daardoor vormen deze ook geen verbinding meer en hebben al zeker geen regie over wie je bent.

Een volledige bewustwording van al je gedachten en handelen. Daarmee ook de juiste keuzes kunnen maken zonder enige afhankelijkheid van anderen. Het krijgen van complimenten of afkeurende blikken en woorden vormen in die optiek geen invloed op je: de goedkeuring en minachting is beiden niet meer relevant in die zin dat er geen enkele afhankelijkheid van is.

Ook is het mannelijke en vrouwelijke deel (Anima/Animus) in het bewust- en onderbewustzijn is volledig in balans, waardoor het zelf vanuit hoge trillingen denkt, reageerd en handeld. Het 'moeten, competitie en beschuldiging' zijn afwezig in het zelf. Het mogen, de vrijheid van bouwen, creëren vanuit liefde zijn een vanzelfsprekendheid. 

Een basis voor geestelijke volwassenheid is dat je je ego (ik of persona en de schaduw volledig dient te erkennen als zijnde onderdeel van het zelf (ziel) en dit is NIET iets dat je moet of kunt overwinnen daarbinnen. Alles is er al, we kunnen hier alleen maar naartoe groeien door los te laten in wie we dachten te zijn.

In de staat van geestelijke volwassenheid is de veranderingsdrang afwezig in het zelf, ontwikkeling vloeit natuurlijk en gaat vanuit enthousiasme.

Geestelijke volwassenheid is non-attached blijven, maar wel compleet in liefde met de natuur en alles om je heen blijven.

Geestelijke volwassenheid is een zeer zeldzaam verschijnsel, het is ook een proces en weg en geen doel. Iemand die zegt geestelijk volwassen te zijn is dit meestal niet omdat dit weer een vorm is.

Tijdens het werken aan het onderbewustzijn i.c.m. een complete bewustwording van wie je in diepste zin bent, merk ik dat cliënten veranderingen voelen in zichzelf die ze rationeel niet kunnen verklaren. Dit is de kracht en intelligentie van het onderbewustzijn die de poort wijder maakt naar het bewustzijn waarbij je je intrinsieke zelf leert kennen.
 
Mocht je naar aanleiding van een artikel nog vragen hebben of heb je een hulpvraag, contact me dan even en je hoort spoedig van me.

Spiritueel coach volgen?

Ik waardeer het enorm dat je op mijn site bent en fijn als je me wilt volgen via Social media. wellicht spreken we elkaar daar.

Contact

Heb je interesse in een telefonische kennismaking of wil je dat ik jou bel?  Mailen mag natuurlijk ook.

Contactgegevens

Fer Overdijk
Spiritueel coach

Libelleveen 268
3205SG Spijkenisse

T:  06-18169629
M:  fer.overdijk@spiritueelcoach.com
www.spiritueelcoach.com