De totale psyche van de mens volgens Carl Jung. Ruim een halve eeuw na dato nog steeds zeer accuraat waarbij uiteraard toevoegingen zijn ontstaan, maar ook afkeer vanuit de psychologie die de psyche anders zien. In mijn leven en wat ik gezien en gehoord heb van spirits heb ik echter gemerkt dat al dit basismodel nog steeds zeer bruikbaar is en dus accuraat. Het is ook niet vreemd omdat het ontstaan is vanuit de door Jung ontwikkelde diepte-psychologie. Waarbij een belangrijke basis is dat pas wanneer je het onbewuste deel(geheel)  bewust maakt je door je ware zelf wordt geleidt.

Het mensbeeld - de totale psyche
Zeven aspecten van ieder mens vanuit de diepte-psychologie (Jung) bekeken. Geen van deze aspecten moet overwonnen of is goed of slecht en zijn allen noodzakelijk in de kern. In basis is kennis hierover en vervolgens bewust worden hiervan, de eerste stap, waarna in evenwicht komen met al deze aspecten een tweede stap is. Een derde stap is de focus op het onderbewustuszijn waar ontgonnen goud zit in onze schaduw. Met daarbuiten de spirituele wereld en het collectieve onderbewustzijn. De omschrijvingen van de verschillende aspecten binnen de mens heb ik hieronder samengevat. Deels ook vanuit praktijkervaring.  Buiten het zelf en de interne wereld is er een nog veel groter gebied, hier heb ik een reis in gemaakt. 

Externe wereld
 • Persoonlijke buitenwereld
 • Spirituele buitenwereld
 • Verbonden met het zelf net als binnnewereld
 • Waar we op denken, voelen en reageren.
 • Sociale validatie en acceptatie
 • Gevaar van teveel richten op de externe wereld:
 • verslaving op andermans reacties, reactie- en  bezitdrang als de interne wereld niet meegroeid.
 • Focus op reacties anderen op:
 • Status
 • Baan
 • Uiterlijk en kledingkeuzes
 • Externiseren problemen
Persona
 • Masker (oorspronkelijke bet.)
 • Maatschappelijk sociaal gedrag
 • Facade (perceptie gedragingen)
 • Conditionering
 • Copingmechanismen
 • Normen en waarden
 • Conformatie
 • Groepsconformatie (groepspersona)
 • Kan los staan van karakter
ego
 • Ego
 • Eerste oorsprong van de (opgroeiende) baby dat de buitenwereld niet hetzelfde is.
 • Bewustzijn
 • Ik
 • Centrum van persoon
 • Realiteitszin
 • waarnemingen
 • gedachtes
 • gevoelens
 • Ego vormt een persoonlijk perspectief
 • Tegenover ego staat het zelf die als je je hier bewust van wil worden alleen via een diepe innerlijke reist kunt 'ontmoeten'. Het zelf wil net als de schaduw, de anima en de animus gezien worden en geeft hier in de loop van het leven ook prikkels voor. Deze staat los van karakter en talenten en laat zien wie je in diepste wezen bent als mens.
Het zelf
 • Aanvankelijk heeft de baby nog geen ego dit is versmolten met het zelf en reageert vooral op energie
 • Het zelf geeft voeding tot het ego om een groter realiteitsbesef te ontwikkelen
 • Imago-dei:
  Het zelf is zowel het goddelijke als het autonome buiten tijd en ruimte
 • Het ego (het ik) is het centrum van bewuste identiteit, het zelf is het centrum van de totale persoonlijkheid
 • Centrum van de psyche
 • Centrum van het collectieve
 • Het ego neemt waar, het zelf is
 • Het zelf manifesteert zich in dromen waardoor men het kan leren kennen
 • Het zelf manifesteert zich in het pré-bewustzijn bij diepe reizen in het  zelf. Het zelf is buiten het zelf maar blijft zelf
 • Het zelf ziet het lichaam bij uittreding maar ook bij  overlijden
Schaduw
 • Primitieve dierlijke instincten
 • Bevind zich in het onbewuste deel van de mens.
 • Angst
 • Woede
 • Lust
 • Jaloezie
 • Macht
 • Agressie

Scheppende krachten:

 • Creativiteit
 • Inspiraties
 • spontatniteit
 • creativiteit
 • inzichten
 • gevoeligheid
  Anima  < deze bevinden zich in de schaduw maar zijn op zichzelfstaande scheppende krachten
  Animus <
Animus
 • Het mannelijke deel in ieder mens
 • De mannelijke zijde in de vrouw maar in beiden sekse aanwezig
 • De eerste projectie van de mens gericht op de vader.
 • De vader
 • De zon
 • De bouwer
 • De jager
 • De strijder
 • De probleemoplosser
 • Kan  bij de vrouw iin opstand komen bij onderdrukking door zich mannelijk te gedragen en kleden.
 • Aniumus en Anima kunnen projecties vormen die worden geprojecteerd op relaties en zijn daarmee bepalend voor de relatiekeuze(s).
 • Animus kan de druk op de persona leggen door een opgelegd rolpatroon
 • Animus Anima conflict zorgt voor zich niet thuisvoelen in de rol die het lichaam heeft (transgender). 
Anima
 • De vrouwelijke zijde in de man maar in beide sekse aanwezig
 • Kan bij de man in opstand komen als het onderdrukt wordt door overdreven macho gedrag of andersom bij te sterke vorming ervan, schaamte en onzekerheden vormen die het ego niet kan plaatsen.
 • Bij de man specifiek van belang dat dit in evenwicht is.
 • De eerstre porjectie van de mens gericht op de moeder.
 • De grote moeder
 • De bron van het leven
 • Eros (staat vooral voor verbinding)
 • liefdesgodin
 • verleidelijk
 • mooi
 • irrationeel
 • dromerig
 • illusie verwekkend
 • natuurlijk
 • ontvankelijk
 • zieneres
 • dienares
 • profete
 • brenger van wijsheid
 • onlichamelijk
Interne wereld
 • Verzamelnaam waaronder het onderbewustzijn valt
 • Grootste deel van onze psyche -er wordt over 90% of nog meer gesproken- en dikwijls minst ontgonnen gebied (ook binnen de psychologie)
 • Gebied dat in groeiende mate aandacht krijgt
 • Dat wat zich in het onderbewustzijn afspeelt en ontgonnen kan worden vanuit het zelf te ontdekken
 • Dat wat duizenden jaren oud is en leven na leven informatie opslaat
 • Gebied waar trauma’s, conditonering en projecties zijn opgelagen. 
 • De wereld van dromen en gedragingen welke beiden uit dezelfde stof bestaan
 • Onze gedragingen zijn de spiegel van ons onderbewustzijn
 • Onbewust wordt vaak verward met onderbewustzijn: onbewust is iets nog niet weten als kennis bijvoorbeeld, onderbewustzijn is dat wat in het diepste zelf zit.
 • Het spirituele deel - hoewel delen hiervan ook extern zijn
 • Het persoonlijke onderbewuste
 • het collectieve onderbewuste dat hier nog buiten of beter dieper in plaatsvindt maar tevens onlosmakelijk verbonden is met het persoonlijke onderbewustzijn
 • Schaduwdeel met (evt.) verdrongen en/of verborgen aspecten en obstakels

Tijdens het werken aan het onderbewustzijn i.c.m. een complete bewustwording van wie je in diepste zin bent, merk ik dat cliënten veranderingen voelen in zichzelf die ze rationeel niet kunnen verklaren. Dit is de kracht en intelligentie van het onderbewustzijn die de poort wijder maakt naar het bewustzijn waarbij je je intrinsieke zelf leert kennen.
 
Mocht je naar aanleiding van een artikel nog vragen hebben of heb je een hulpvraag, contact me dan even en je hoort spoedig van me.

Spiritueel coach volgen?

Ik waardeer het enorm dat je op mijn site bent en fijn als je me wilt volgen via Social media. wellicht spreken we elkaar daar.

Contact

Heb je interesse in een telefonische kennismaking of wil je dat ik jou bel?  Mailen mag natuurlijk ook.

Contactgegevens

Fer Overdijk
Spiritueel coach

Libelleveen 268
3205SG Spijkenisse

T:  06-18169629
M:  fer.overdijk@spiritueelcoach.com
www.spiritueelcoach.com