Conditionering (algemeen)

Conditionering is zo’n krachtig middel dat we het compleet adopteren in al onze gedragingen. Conditionering zit vast in ons denken en zorgt ook voor mechanisch gedrag dat zich steeds weer repeteerd. Dit is soms logisch en noodzakelijk want heel veel dingen die we leren hebben we gewoon nodig in ons bestaan. Het zorgt er ook voor dat we ons veilig omdat het ons onderdeel maakt van een (familie)cultuur wat een zekere veiligheid geeft aan ons bestaan.

De noodzaak van conditionering
Je kunt niet iets leren zonder conditionering dus wil je een taal leren, een nieuw vak eigen maken, een bepaald voertuig leren besturen of wat dan ook zul je moeten herhalen, tijd en moeite moeten doen om dit te bereiken. Gaat het dus om puur leren dan is conditionering onvermijdelijk en logisch.

Mechanisch denken
In conditionering zitten ook veel valkuilen waardoor we blijven stilstaan in onze ontwikkeling en continue blijven herhalen wat we vinden, denken en hoe we ons gedragen. Herhalingen worden tradities, tradities worden vaste gewoontes, vaste gewoontes maken ons lui in ons denken en handelen, luiheid zorgt ervoor dat we in een comfortzone belanden en verassingen en variaties uitblijven. 
Kijken we bijvoorbeeld naar ons lichaam dan bouwen we heel traag sterke spieren op als we continue steeds dezelfde oefeningen doen op steeds dezelfde tijden van de dag. Spieren worden weliswaar groter maar wel lui. Proberen we af te vallen dan blijven we vaak steken op een zeker gewicht omdat we een vast eetpatroon volgen dat welliswaar minder is maar ons niet verrast, onze spijsvertering gaat gewoon langzamer werken door het mindere eten vast te houden. Doen we in relaties steeds hetzelfde dan ontstaat er al snel een sleur en is niets meer een verassing. Kijken we naar bepaalde muziekanten dan voel je al snel als er luiheid of gewoonte in een bepaald muziekstuk/stemgeluid zit.

Creatie vanuit improvisatie
Kijken we echter naar muziekanten die daar veel van afwijken dan wordt dat muziekstuk steeds interessanter is mits het natuurlijk een verbetering is of aangename variatie. Zouden we één dag wat meer eten en de volgende dagen veel minder vallen we vaak sneller af, trainen we onze spieren of conditie en we doen oefeningen steeds wat anders ontstaat er sneller resultaat en voel je je sneller fit. We gaan vooruit door te varieëren en onszelf of anderen te verrassen.

Beeldvorming vanuit conditionering
Een aaneenschakeling aan reacties en gedragingen van een ander zorgt ook voor imagemaking/beeldvorming, dit is zelfs een gevaarlijk aspect van conditionering. Dat ontstaat vanuit onze gedachten, de registratie in je gedachte zorgt voor deze beeldvorming. Als iemand iets aardigs zegt of onaardigs ontstaat er na verloop van tijd een beeldvorming. Deze beeldvorming ontstaat ook als families of zelfs en grote groepen een mening vormen tegen een andere groep. Dit kan zorgen voor allerlei ellende in relaties, oorlogen en discriminatie. Zou deze beeldvorming er niet zijn dan is dat uiteindelijk allemaal weg.

We hebben onszelf een mechanisch leven toegeëigend, we volgen constant patronen wat in veel gevallen handig en soms ook nodig is. Alleen tussen mensen is het gevaarlijk en onzinnig. Er ontstaat racisme, oorlogen, polarisatie,  

Conditionering zit in maatschappij, cultuur, opvoeding, religie, kleding, voeding enz. Een geloof ontstaat vanuit ons denken, al is alleen dit al een pecaire opmerking, en wordt gevoed door veelal duizenden jaren inprenten, repeteren en aanpassen naar de tijd om nog 'beter' zijn werk te doen.

Hoe kom je los van voor jou of je omgeving ongewenste conditionering?

Advies

Complex
Hier kun je onmogelijk compleet los van komen. Het gaat er vooral om je er bewust van te worden zodat je zorgvuldiger deze conditionering kunt hanteren en zo min mogelijk door zal geven. Het voelt echter ook veilig deze conditionering, het is daarom ook moeilijk zoniet onmogelijk door alleen bewustwording iets los te kunnen laten.

Hoe komen we (deels) los van conditionering?
We hebben overal tijd voor nodig om iets te leren dus om te conditioneren. Dus tijd is conditionering een geloof of cultuur is een constante propaganda en herhaling in vaak duizenden jaren om mensen te conditioneren. Observeren van je eigen conditionering kan dus alleen zonder het element tijd, omdat als het in tijd gezet wordt er opnieuw conditionering intreedt.  Het brein is in tijd geconditioneerd dus kan alleen zonder tijd hieruit komen. Dus de toekomst is nu en staat niet in tijd, het brein moet onmiddellijk het zien en loskomen wil het mogelijk zijn. Zodat het brein totaal zonder angst of emotie de uitdaging aangaat de traditie van conditionering los te laten. Dit kan alleen door meditatie in de werkelijke betekenis van het woord: "wakker worden in het zelf".

Hoe komen we (meer) los van beeldvorming
Wat ook nodig is is een brein dat nooit pijn gedaan kan worden of gevleid worden zodat er een beeldvorming ontstaat over anderen. Als iemand iets naars zegt hoef je dit niet te laten zijn, alleen het gaat om het residu dat achterblijft waardoor je een beeld vormt over die persoon. Visa versa is een persoon die een compliment maakt niet per definitie je vriend ook niet als dit vaker gebeurd. Het brein dat hier ongevoelig voor is maar wel volleidig in gevoel zit, laat zich niet leiden door vleien of nare opmerkingen om hier vervolgens een beeld van te vormen (conditionering),

Meditatie
Compleet loskomen van jezelf van je denken en alle onzin die je leert en denkt te zijn is wat meditatie is. Dit kan vrijwel altijd plaatsvinden wanneer er niet gedacht of vanuit gedachten gehandeld moet worden. Het heeft ook niets met rust of onrust te maken. De breincellen komen tot stilte en het vergt vooral veel discipline want je stopt alles dat je bezig houdt in je gedachte en lichaam, extern is niet meer extern maar dat ben je ook zelf in die staat. Over dit onderdeel heb ik eerder een bandopname gemaakt: Evenwicht tussen jezelf en compleet los van jezelf zijn

Spiritueel coach volgen?

Ik waardeer het enorm dat je op mijn site bent en fijn als je me wilt volgen via Social media. wellicht spreken we elkaar daar.

Contact

Heb je interesse in een telefonische kennismaking of wil je dat ik jou bel?  Mailen mag natuurlijk ook.

Contactgegevens

Fer Overdijk
Spiritueel coach

Libelleveen 268
3205SG Spijkenisse

T:  06-18169629
M:  fer.overdijk@spiritueelcoach.com
www.spiritueelcoach.com