Alleen doen wat je leuk vindt is vaak niet hoe het leven werkt. We hebben vaak te maken met verantwoordelijkheden die we zijn aangegaan in de breedste zin. Deze verantwoordelijkheden omvatten alles en iedereen buiten jezelf, maar ook van jezelf in de verantwoordelijkheden die je bent aangegaan. Daarom zoeken we (vaak) de vorm waarbij we zoveel mogelijk doen wat we leuk vinden en zo min mogelijk wat we niet leuk vinden. We halen de krenten uit de pap van het leven. Alleen op het moment dat die krenten er niet zijn ervaren we al snel het leven als zuur en onaangenaam.

Zoveel mogelijk doen wat je gelukkig maakt en zoveel mogelijk ontzien wat je niet gelukkig maakt geeft je een vorm van geluk die zorgt voor een rush waarin je je tijdelijk bevindt. We raken verslaafd aan geluksmomenten en elke vorm daarbuiten brengt ons uit onze comfortzone. Deze gecreëerde comfortzone zorgt dat we de dingen daarbuiten met frisse tegenzin doen omdat het er eenmaal bij hoort. Dit werkt als suiker: suiker(verslaving) geeft even een piek geeft maar ook een dieper dal omdat het steeds weer nodig is.

Vijf belangrijke aspecten die hier toe leiden:
1.     Het afhankelijk zijn van energie-schommelingen 
2.     Het najagen van geluk. 
3.     Het afhankelijk zijn van waardering 
4.     Het laten leiden door gedachten, gevoelens en gedragingen 
5.     Het volgen van wat ons hart ingeeft
 
Het afhankelijk zijn van energie-schommelingen 
Doordat we ons geluk afhankelijk stellen van wat we voelen en wat we meemaken, geven we feitelijk de regie hiervan over aan de willekeur van het leven. Dit komt omdat we als mens (ook dieren) kiezen voor geluk en niet voor ongeluk, we verkiezen plezier boven pijn, gemak boven ongemak enz. Dit is ook een logisch gegeven en zowel ongeluk, pijn als ongemak kunnen we door allerlei oefeningen en ook medicatie onderdrukken maar het blijft terugkomen als het psychisch van aard is.
 
Het leven is immers weerbarstig, elke vorm die je als goed of prettig ervaart kent een schaduw als evenwicht, dit is een natuurwet. Gaat alles heel goed, worden we ziek of een ander gaat dood (heftiger). Heb je veel succes, volgt er een tegenslag in welke vorm dan ook. De wet van karma is er ook om dit evenwicht te handhaven dit is niet iets goddelijks of bovennatuurlijks maar een natuurwet net als zwaartekracht. De diepe reden is dat er geen goed of fout bestaat alleen in onszelf.
 
Het afhankelijk zijn van waardering 
Hoe fijn het ook is gewaardeerd te worden, besef dat als deze waardering wegvalt is er dis-waardering, dit komt omdat waardering naar meer waardering verlangt. Vervolgens kom je weer in een dieper dal terecht. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld afhankelijk van ‘likes’ die ze ontvangen, maar als het dan even minder is dan is het niet goed. Dus als de likes steeds meer worden is iets minder wat nog steeds heel veel is, ineens heel weinig voor die persoon. Zo is het ook in het dagelijks leven, als je veel complimenten krijgt valt het op als het wat minder is en maak je je zorgen. De kwantiteit wordt dus snel belangrijker dan de kwaliteit. Als een willekeurige voorbijganger iets leuks zegt doet je dit niets meer omdat je verwachtingspatroon gericht is op meer.

Het laten leiden door gedachten, gevoelens en gedragingen 
op de vele momenten dat deze niet nodig zijn. We worden hierbij continue geleid door gedachten die nergens toe leiden, gevoelens die ons verwarren en gedragingen die niet eigen zijn. Het compleet bewust worden van je gedachten en wat ze je vertellen ongeacht welk gevoel je erbij hebt zorgt voor zuivere gedachten. Het compleet loslaten van gedachten op het moment dat je gevoelens hebt zorgt voor zuivere gevoelens. Alleen het observeren van je gedragingen, zonder directe gedachten of gevoelens erbij zorgt voor zuivere gedragingen. 
 
Gedachten, gevoelens en gedragingen zijn sterk met elkaar verbonden. Zuivere gedachten zorgen voor zuivere gevoelens en uiteindelijk voor zuivere gedragingen.
 
Het volgen van al wat ons hart ingeeft
Een beroemde uitspraak van Martin Luther King: 
“One day we will learn that the heart can never be totally right if the head is totally wrong. Only through the bringing together of head and heart-intelligence and goodness-shall man rise to a fulfillment of his true nature.”

Dit sluit ook aan bij het laten leiden door onze gedachten, gevoelens en gedragingen. Zuivere gedachten zorgen alleen voor een zuiver hart waarmee zuivere gedragingen volgen. Daarnaast kunnen gevoelens (hart) geconditioneerde gevoelens zijn. Dit is een dusdanig complex terrein dat het per persoon verschilt hoe gevoelens compleet kunnen veranderen dus ook hoe je compleet anders vanuit je hart reageert als je je bewust wordt van waar deze conditionering precies in zit. 

Bovenstaande omschrijvingen omvatten direct ook waar de kern zit in hoe geluk al dan niet beïnvloed wordt en hoe je er afhankelijk van kunt zijn. 

Advies

Geluk-onderstroom
De mooiste momenten en emoties in ons leven zijn ongrijpbaar en irrationeel:  Ontroering, blijdschap, verliefdheid, melancholie, genieten, bevlogenheid, geïnspireerd... Juist het weer leren genieten van deze fragiele en ongrijpbare momenten doet ons meer genieten van het leven.  Het zorgt voor een geluk-onderstroom  die continue aanwezig blijft en zoveel mogelijk onafhankelijk is van externe invloeden. 
 
Niet op jezelf gericht
Aan alle kanten lijken we te horen dat we van onszelf moeten houden, dat we voor onszelf moeten opkomen. De hele westerse behandelwijzen zijn erop gericht dat mensen vooral zichzelf moeten vinden, wat verward wordt met dat alles op jezelf is gericht of gericht zou moeten zijn. We zijn echter samen en als je je compleet op je eigen geluk richt hoe zuiver ook blijf je afhankelijk van alles dat extern gebeurt. Een drukke baan, energie-eisend gezin en zieke mensen om je heen kunnen al roet in het eten gooien vanuit die positie. Het gegeven dat je doodmoe bent en snakt naar rust in jezelf komt doordat je last hebt van dit soort externe prikkels die je compleet uit je comfort zone halen. Vervolgens ga je mediteren voor meer rust maar dit leidt nergens toe zeker niet in diepere zin. 
 
De geluk-onderstroom is juist bedoeld om je extern te richten op saamhorigheid en liefde naar buiten toe naar alles en iedereen. Mensen, dieren, de natuur. Een onderstroom van geluk die zorgt voor balans en tevredenheid met wat is en wat plaatsvindt. Dit stabiele naar buiten gerichte geluk zorgt voor diepe saamhorigheid die in balans komt door een gezonde vorm van egoïsme die evengoed van belang is voor je welzijn.
 
Deze gezonde vorm van egoïsme bewaakt grenzen voor het lekken van energie. We zijn vrijwel onbeperkt in het geven van liefde aan onze medemens maar er is geen balans als we onszelf vergeten hierbij.

Tijdens het werken aan het onderbewustzijn i.c.m. een complete bewustwording van wie je in diepste zin bent, merk ik dat cliënten veranderingen voelen in zichzelf die ze rationeel niet kunnen verklaren. Dit is de kracht en intelligentie van het onderbewustzijn die de poort wijder maakt naar het bewustzijn waarbij je je intrinsieke zelf leert kennen.
 
Mocht je naar aanleiding van een artikel nog vragen hebben of heb je een hulpvraag, contact me dan even en je hoort spoedig van me.

Spiritueel coach volgen?

Ik waardeer het enorm dat je op mijn site bent en fijn als je me wilt volgen via Social media. wellicht spreken we elkaar daar.

Contact

Heb je interesse in een telefonische kennismaking of wil je dat ik jou bel?  Mailen mag natuurlijk ook.

Contactgegevens

Fer Overdijk
Spiritueel coach

Libelleveen 268
3205SG Spijkenisse

T:  06-18169629
M:  fer.overdijk@spiritueelcoach.com
www.spiritueelcoach.com