Verlicht zijn maar waarvan?

Verlicht zijn, maar waarvan?
(Leestijd 5 min.)

Verlichting of verlicht zijn is een woord vol misverstanden en mystic. Zijn we allemaal hetzelfde verlicht en moet je allerlei zaken ontzien als celibaat leven, geen alcohol en alles vanuit liefde bekijken ect.? Een beter woord vind ik 'geestelijke volwassenheid'. Je leert hierbij o.a. allerlei ingesloten patronen binnen jezelf in het licht te zetten en los te laten waar nodig. Uiteindelijk leidt dit tot geestelijke volwassenheid, maar je blijft leren en ontwikkelen er is (gelukkig) geen eind en mogelijk ook geen begin.

Het ego
Het ego kun je echter niet loslaten, het ego is onderdeel van het zelf en betekend ‘ik’. Zonder 'het ik’ is er feitelijk geen observatie mogelijk. Je kunt en zult echter wel een ego met een masker-laag opbouwen, een gemaskeerd ego dat je schijnbare ego vormt, ontstaan door socialisatie, conditionering/opvoeding. Daarin vorm je jezelf in wat je is aangeleerd vanuit zowel negatieve of (te) positieve invloeden, dit is niet je ware ego/persona. Een conditionering kan bijvoorbeeld ontstaan vanuit: “Je bent niet goed genoeg” of het tegenovergestelde: “Jij kan alles” beiden kan in dit voorbeeld een voedingsbodem vormen voor een gemaskeerd ego. Het ware ego wordt hiermee ondergesneeuwd door het beeld dat je (per ongeluk en onbewust) hebt gevormd over wie je bent, waar je voor staat en wat je vindt dat hoort. Het gemaskeerde ego doet er alles aan dit beeld vast te houden en je te laten geloven dat jij dat werkelijk bent. Het gemaskeerde ego zorgt er ook voor dat je blind blijft voor je schaduw, hier kom ik zo op terug.

Je komt er vaak pas laat achter dat dit je niet dient en dat je dat niet echt bent, dit gebeurt meestal doordat het gaat knellen of er gebeurt iets imponerend al dan niet van buitenaf, waarin je dit ziet. Dan volgt de weg van dit gemaskeerde ego loslaten om het ware ego te herontdekken, te herontdekken omdat je ‘schone’ ego al bij geboorte is gevormd. Dit loslaten is niet een proces van “nu weet ik wat ik verkeerd deed” want dat is slechts het rationele weten. Het is eerder een traag proces omdat je terugvalt op het oude ik, de oude gewoontes. Het loslaten van dit gemaskeerde ego, gaat vaak gepaard met een innerlijke strijd omdat je iets ouds en vertrouwds los moet laten en dit gemaskeerde ego er -als gezegd- alles aan doet om jou te doen geloven dat je dit werkelijk bent.
 
Je schaduw
Er wordt bij dit proces ook vaak gesproken over de schaduw verbonden aan het ego en het zelf. Je schaduw kun je dus niet overwinnen maar wel in het licht zetten, net als de femina en animus niet (het vrouwelijke en mannelijke deel in ieder mens). 

De schaduw wordt gezien als onderdeel van het zelf dat zich in het onderbewustzijn bevindt. In die schaduw zitten alle aspecten die je liever niet wilt tonen maar door deze te onderdrukken projecteer je deze ook op anderen.  De schaduw bestaat o.a. uit verdrongen zwakheden, tekortkomingen en instincten. Je schaduw doet er alles aan om gezien te worden als het niet erkend of onderdrukt wordt, dit kan leiden tot: jaloezie, woede, zelfmedelijden, hebzucht ect. Zolang je niet bewust bent wie de koers in je leven bepaald, bepaalt je schaduw deze koers en creëer je je eigen valkuilen. "Iedereen draagt een schaduw", en hoe minder hij is belichaamd in het bewuste leven van het individu, des te zwarter en dichter hij is. Inspiraties zijn altijd het werk van de schaduw en een leven zonder schaduw zou saai en oppervlakkig zijn.. (Gebaseerd op C. Jung, grondlegger van deze term)

Door je schaduw(en) te ontdekken, in het licht te zetten, het gemaskeerde ego loslaten, groei je en kom je steeds dichter bij wie je ware zelf. De schaduw en het ego blijven onlosmakelijk met elkaar verbonden evenals het vrouwelijke en mannelijke deel in ieder mens. Het wordt alleen geheeld om te kunnen stromen. De schaduw is als gezegd verbonden aan het ego en blijft dit ook, de zwakte of imperfectie van het zelf kan omgevormd worden tot een kracht. (zie ook bij-artikelen & quotes)

Geestelijke volwassenheid
Onze geest wordt (o.a.) gevormd door denken en voelen (‘hoofd’ en ‘hart’). Wanneer ons denken (hoofd) volledig ontwikkeld is, betekent dit dat we in alle omstandigheden wijs zijn in ons denken en handelen. Wanneer ons voelen (hart) volledig ontwikkeld is, betekent dit dat we in alle omstandigheden liefdevol zijn in ons denken en handelen.

De erkenning ontstaat dat alle emoties die je hebt een voorzetting zijn uit de kinderjaren: angst, woede, depressie en agressie ect. Deze emoties zijn bij geesterlijke volwassenheid in continue staat volledig begrepen, waardoor meer afwezig.

Een volledige bewustwording van al je gedachten en handelen. Daarmee ook de keuze kunnen maken zonder enige afhankelijkheid. Het krijgen van complimenten of afkeurende blikken en woorden vormen in die optiek geen invloed op je zijn, de goedkeuring en minachting is beiden niet meer relevant.

Ook is het mannelijke en vrouwelijke deel in het zelf volledig in balans waardoor het zelf vanuit hoge trillingen denkt, reageerd en handeld. Het 'moeten, competitie en beschuldiging' zijn afwezig in het zelf. Het mogen, de vrijheid van bouwen, creëren vanuit liefde zijn een vanzelfsprekendheid. 

Een basis voor geestelijke volwassenheid is dat je je ego (ik of persona en de schaduw volledig dient te erkennen als zijnde onderdeel van het zelf (ziel) en dit is NIET iets dat je moet of kunt overwinnen daarbinnen. Alles is er al, we houden onszelf gevangen in de gedachten dat we iets in onszelf moeten veranderen. Of we vinden dat de omgeving moet veranderen, waardoor we onszelf schijn-gelukkiger voelen. Dit is echter tijdelijk omdat je daarmee niet iets van je ware zelf veranderd maar een nieuwe ego-maskerlaag vormt. Niet de omgeving veranderd maar jou kijk op die omgeving en daarmee je handelen. Bij geestelijke volwassenheid is de veranderingsdrang afwezig in het zelf, ontwikkeling vloeid natuurlijk.

Geestelijke volwassenheid is overigens een vrij zeldzaam verschijnsel (helaas)

Geestelijke volwassen worden vanuit vorige levens
Bij 'verlichting' spreekt men vaak ook over meerdere levens, waarbij je vanuit de kennis van vorige levens steeds ‘meer verlicht’ wordt of steeds meer leert wie je werkelijk bent. De groei zit daarbij niet alleen in dit leven maar de groei loopt door de levens heen. Je zou je dus alleen in dit leven precies weten wat je moet doen, eindelijk weten hoe te leven en je helemaal top voelen, niets meer hoeven te leren op dat gebied, want je bent verlicht. Dit is in mijn optiek een misvatting. Ik geloof niet dat vorige levens leiden tot helderheid of tot steeds meer geluk. Vanuit eigen ervaring weet ik dat zielen vanuit onze aardse tijdbegrippen vrij lang hetzelfde blijven alleen dan zonder lichaam, tijd en ruimte ervaring, hier kan ik veel over vertellen maar dit wordt te lang voor deze blog. Zielen incarneren dus laat en er kan aanhechting zitten van de 'vorige' ziel maar dit gaat eerder richting verwant voelen met een bepaald land tot hele delen zien van een vorig leven. 

Elk leven is uniek en in mindere mate verbonden met een ander leven. Het is echte verleidelijk of wenselijk te denken vanuit een regressie of herinnering dat er een rode lijn is. 

De gedachte dat je steeds verder groeit door vorige levens heb ik altijd vreemd gevonden, je zegt daarmee dat je in vorige levens dus niet zover was bij wie je werkelijk bent. Maar in mijn visie is elk leven anders en je krijgt af en toe een glimp door van een vorig leven, dit kan zijn dat je bijvoorbeeld een hang hebt naar een bepaald land waar je eerder gewoond hebt. Of een persoon tegen komt die je voor je gevoel al eerder kende. In die optiek was je misschien veel ‘verder’ in een eerder leven voor wat je wenste in of van het leven. 
 
Er is dus wel een verband maar niet zoals in een opgaande lijn.

Waarom geestelijke verlichting nastreven
Die vraag is vooral relevant als je de waarde niet kent van ontwikkeling in het zelf en wat dit met je doet en voor anderen. Ik zie mijzelf niet als geestelijk verlicht maar volg wel dit pad omdat ik merk dat ik daar erg gelukkig van wordt.

Wetende dat 'het hart en hoofd volledig ontwikkelen' de weg is, maakt dat dit tevens de grootste weerstand vormt omdat  het een taaie moeilijke weg is van loslaten en met liefde naar 'alles' in het leven te leren kijken. Wel volgen er quantum leaps in je ontwikkeling als je belangrijke inzichten in jezelf vindt, het helpt ook dat je er met mensen over kunt praten want het kan eenzaam voelen en het gevaar kan bestaan dat je anderen als minder ziet, kijk hier dan met liefde naar want alles komt voort uit het zelf en is in dit geval vaak ook een spiegel van het maskerlaag ego.

In het nastreven zit ook al de voldoening, dankbaarheid en liefde naar jezelf of het zelf. Het is geen wedstrijd om een bepaalde finish te halen, de weg zelf naar geestelijke volwassenheid is waar het om gaat niet de uitkomst.

Als de juiste tools binnen jezelf zijn ingezet en vastgehouden kunnen worden: is elke ontwikkeling een veel zachter gebied geworden zonder enige strijd of veroordelingin het zelf; is liefdevol zijn naar jezelf en anderen een vanzelfsprekendheid geworden; is alle stress, angst en agressie erkend als vanuit het oude en zijn deze emoties in luttele seconden verdwenen. 

Er is overigens geen scheiding tussen hoofd en hart omdat het beiden onder vrijwel alle omstandigheden samenwerkt. Je hoofd en hart in balans is de mooiste en moeilijkste opgave in het leven. (lees ook geestelijke volwassenheid).

De weg van het hart
Dit werd een lange interne zoektocht: liefdevol blijven naar mezelf en daardoor naar anderen, zonder observator te zijn van mijn emoties en in de film en niet kijkend naar de film. Ik wilde mezelf weer voelen, maar niet met de onzekerheden en gedragingen van vroeger. Het is goed alle gevoelens te laten zijn, te voelen en ook te blijven observeren waar nodig. Maar dan niet te observeren vanuit de 'leraar leerling positie' naar jezelf (die ik goed kende) maar om heel luchtig te voelen en kijken wat het me wilde zeggen. Als voorbeeld: ik kon ’s ochtends een zenuwachtig gevoel hebben waarvan ik niet wist wat het was. Dit gevoel bleek in de middag om een belangrijke gebeurtenis te gaan. Die zenuwen in de ochtend hadden een voorbode-functie voor die betreffende gebeurtenis. Dit maakte eveneens dat ik meer vertrouwen kreeg richting mijn gevoel en het bepaalde de koers voor beslissingen. En de tool om 'observator te zijn van mijn emoties', waardoor het niet binnenkwam, kon ik altijd inzetten waar nodig, maar nu had ik de regie erover en werd ik er niet meer door ontvoerd. Ik merkte ook dat ik deze tool steeds minder nodig had omdat er niets mis is met boos worden, ongeduldig zijn of je juist goed inleven in een ander om te steunen of lief te hebben. Dat je gevoelens en ook je gedrag observeren een bijzaak is geworden, de relevantie daarvoor werd steeds minder. Er ontstond een grote sprong in mijzelf waarmee enorm veel inzichten samenkwamen. 
Dit kwam er kort gezegd op neer:

  • Alles loslaten wat je continu tot overpeins-gedachten brengt en waarin je oordeel systeem je humeur beïnvloed. 
  • Invloeden van anderen luchtig, serieus en doordacht beantwoorden vanuit liefde.
  • Het beseft dat de negatieve energie die je -op wat voor wijze dan ook- uitzendt, aan je blijft kleven en dat je die terugkrijgt. De verbazing over deze wet van karma verdwijnt, liefde voor de ander en jezelf niet.
  • Je ben je volledig en realistisch bewust van de buitenwereld en binnenwereld maar bent niet meer afhankelijk van waardering of minachting. Beiden zorgen voor verandering in je humeur en meestal is het niet echt relevant.
  • We hebben een lichaam en juist die zorgt dat je hart kan spreken. Vandaar de term lichaamstaal. 
  • De wijze en de dwaas gaan hand in hand. Je bent niet wijs maar je bent ook geen dwaas. Het is het besef dat alles anders kan zijn, zelfs feiten veranderen. 
  • Het leven is een zoektocht zonder neiging steeds maar alles op te willen lossen of te willen begrijpen in jezelf en anderen.
  • Zeker, ik ben er nog niet, maar je bent er nooit er is geen eind en ook geen begin. De gedachte dat je nu alles weet is een onzinnige gedachte, omdat je daarmee eigenlijk zegt dat het leven statisch en voorspelbaar is.

Balans is compleet jezelf zijn en compleet los van jezelf zijn.

02-juni-2021

Balans is het evenwicht vinden tussen ‘jezelf zijn’ en ‘compleet los van jezelf zijn’. Hoe we onszelf ervaren weten we maar al te goed. Hoe we 'compleet los van jezelf' kunnen ervaren is een stuk moeilijker.

De reis naar binnen

29 juni 2021

Om daadwerkelijk iets binnen jezelf te transformeren is er meer nodig dan kennis over jezelf om daarna heel bewust de dingen die je dwars zitten aan te pakken. 

Tijdens het werken aan het onderbewustzijn i.c.m. een complete bewustwording van wie je in diepste zin bent, merk ik dat cliënten veranderingen voelen in zichzelf die ze rationeel niet kunnen verklaren. Dit is de kracht en intelligentie van het onderbewustzijn die de poort wijder maakt naar het bewustzijn waarbij je je intrinsieke zelf leert kennen.
 
Mocht je naar aanleiding van een artikel nog vragen hebben of heb je een hulpvraag, contact me dan even en je hoort spoedig van me.

Spiritueel coach volgen?

Ik waardeer het enorm dat je op mijn site bent en fijn als je me wilt volgen via Social media. wellicht spreken we elkaar daar.

Contact

Heb je interesse in een telefonische kennismaking of wil je dat ik jou bel?  Mailen mag natuurlijk ook.

Contactgegevens

Fer Overdijk
Spiritueel coach

Libelleveen 268
3205SG Spijkenisse

T:  06-18169629
M:  fer.overdijk@spiritueelcoach.com
www.spiritueelcoach.com