Intuïtie is de intelligentie van ons onderbewustzijn

Intuïtie is de intelligentie van ons onderbewustzijn.
(leestijd 12 minuten)

Vrijwel alle bewegingen van ons lichaam gebeuren onbewust maar gaan met vele complexe aspecten gepaard vanuit een elektrische prikkel in het motorische gebied in de hersenen en dat is alleen nog het deel van bewegingen. We zouden compleet verstrikt raken als we al deze processen van bewegen, zoals gewoon wandelen met de éne been voor de ander zettend, bewust of rationeel zouden meemaken. Je merkt ook dat juist daar heel erg op focussen dit minder goed gaat: als je heel bewust schakelt met je auto schakel je sneller mis, als je in je handen klapt en heel erg bewust naar je handen en de bewegingen kijkt gaat het minder soepel. Zo is het ook bij intuïtie, als we hier teveel bewust mee bezig zijn werkt het niet of veel minder goed.

Als we een treinreis maken, herinneren we slechts enkele delen van wat we buiten zagen. Ons onderbewustzijn registreert echter vele malen meer; onder hypnose kunnen hele delen teruggehaald worden die je niet bewust gezien hebt maar onbewust wel hebt waargenomen, dit herinneren gaat zelfs van jaren terug. Deze geheugenopbouw gebeurt dus onbewust. Ons onderbewustzijn dat zo’n 200.000 keer zo snel reageert en vele malen meer registreert als ons bewustzijn. Het onderbewustzijn vormt zo’n 95% van ons brein de overige 5% vormt ons bewuste brein. Ons onderbewustzijn is dus een enorme berg geheugen waar we het topje van zien. Die enorme berg geheugen is ons onderbewustzijn waarvan het topje ons bewustzijn is.
 
Zoals in de eerste alinea’s is te lezen, is het overgrote deel van deze herinneringen irrelevant net zoals het onzinnig is ons elk moment compleet bewust te zijn van elke beweging die ons lichaam maakt. Dit gebeurt allemaal automatisch vanuit ons onbewust weten (intuïtie)
 
Onze intuïtie is er daarom ook het overslaan van de vele stappen die we normaal nemen vanuit ons denken, onze intuïtie slaat dus in een keer al deze stappen over om in één keer het juiste te doen.
 
Als we bijvoorbeeld een berg beklimmen en we zetten een verkeerde stap waarin we dreigen te vallen, is onze intuïtie zeer belangrijk, die weet precies de juiste beweging te maken om weer in evenwicht te komen. Op dat moment ons bewuste brein gebruiken betekend dat we mogelijk al beneden aan de berg liggen, daar zit ons nadenken ons dus behoorlijk in de weg. Op dat moment zijn we overigens onmiddellijk alert en wakker, zo wakker dat we die misstap -bij wijze van- nooit meer vergeten.
 
Juist deze alertheid brengt ons heel dicht bij onze intuïtie alleen dan wel in een compleet ontspannen toestand. Het zou immers absurd en bijzonder stressvol zijn om het gevoel van ‘bijna vallen’ continue te moeten ervaren.
 
Intuïtie is dus o.a. iets dat je automatisch gebruikt wanneer het nodig is net als intelligentie, onze intuïtie heeft echter een hogere waarde gekregen wanneer het gebruikt wordt in plaats van denken of bij het nemen van beslissingen. Dit denken of onze intelligentie is echter moeilijk los te laten omdat het ook moeilijk is op onze intuïtie te vertrouwen. Dit heeft vaak een onderliggende reden.

 Intuïtie is alsof je niet hoeft te lopen maar gewoon vliegt over alle stappen die je normaal nam.
Intuïtie is ook je vleugels gebruiken en goed op de wind te letten anders strort je neer.

Bewust intuïtie inzetten
We hebben echter ook gewoon onze ratio en intelligentie die we vaak veel beter kunnen inzetten dan het bewust onze intuïtie inzetten bij het nemen van een beslissing. Bovendien elke beslissing die je maakt of het nu vanuit logica (denken) is of intuïtief is, het zal voor je omgeving tot evenveel protest of goedkeuring leiden. Bewust onze intuïtie gebruiken komt feitelijk neer op: ik weet het niet dus ik gebruik mijn intuïtie of het uitschakelen van je intelligentie en het overlaten aan een soort surrogaat intuïtie wat niets anders is dan weer een andere gedachte of een gok. Je kunt immers evengoed je denken inzetten bij een beslissing met 50% kans dat je het goed hebt (kop of munt) als wel je intuïtie.
 
Als onze intuïtie echt 100% zou werken weten we onmiddellijk welk lot we moeten hebben en zijn we allen miljonair maar zo werkt het dus niet. Als we met een groep allen onze intuïtie elk afzonderlijk en blind zouden inzetten bij het maken van een keuze bij een vraag waar maar één antwoord mogelijk is zal de uitkomst niet anders zijn dan als we er over na zouden denken. De antwoorden zouden percentueel niet veel verschillen.

Intuïtie is persoonlijk en staat ook niet gelijk aan paranormale waarnemingen. Dat is weer een ander gebied.

Waar intuïtie put uit het eigen onderbewustzijn (intern) om stappen over te slaan, zijn paranormale waarnemingen vooral gericht op iets dat extern is. 

Maar is vertrouwen op intuïtie dan onzin?
Absoluut niet. Het is immers de intelligentie van ons onderbewustzijn. Hier zit echter een grote "maar" aan vast. In ons onderbewustzijn zitten ook onze verdrongen aspecten, patronen, obstakels, trauma's die verwrongen onze gedragingen kunnen vormen. Neem deze zin niet persoonlijk, per mens verschillen deze aspecten of zijn deze al dan niet aanwezig. 

Dus de zuivere intuïtie vanuit ons onderbewustzijn wordt tezamen met deze ‘obstakels’ aan ons bewustzijn doorgegeven of vermengt tot een onzuivere intuïtie. Vergelijk dit met helder en troebel water. In helder water is alles helder en zuiver te zien en voelen. In troebel water zien we niet alleen minder maar voelen we ook minder zuiver.
 
Een persoon die in het verleden iets heel naars heeft gedaan en die men een tijd later tegenkomt heeft nog steeds een zwaar wantrouwen om zich heen hangen. Dus als die persoon een eerlijk advies geeft wordt het argwaan dat je hebt vanuit de ervaring uit het verleden gezien als intuïtie wanneer je niet in dit advies meegaat. Dit terwijl je zuivere intuïtie je iets heel anders wilde vertellen, kon je dit niet zien door de bias die ertussen zat. Dit gebeurt in legio situaties, het ‘goed en fout’ brein geeft al snel aan dat een fout uit het verleden nu ook zo zal zijn en visa versa. Alleen met een absoluut neutrale blik krijgt de zuivere intuïtie kans van slagen. Dus pas als er in het denken, reageren en handelen er niets tussen zit kan intuïtie werken. Dit soort voorbeelden maakt het ook duidelijk dat denken en voelen altijd één zijn, buiten een eventuele rol die je speelt of moet spelen.
 
Uit onderzoek blijkt ook dat als we een zuiver intuïtief beeld krijgen en als dan ons bewustzijn zich er tegenaan bemoeit dit direct onbetrouwbaar wordt of verkeerd ingevuld (onzuivere intuïtie).
 
Vanuit een zuivere intuïtie is elke situatie nieuw en ligt elke kans open, intuïtie is de intelligentie van ons onderbewustzijn maar hier hoeft maar iets tussen te zitten, een invloed een vooroordeel, een eerdere ervaring die ervoor zorgt dat deze intelligentie niet ons bewustzijn bereikt en dus een onzuivere intuïtie vormt, waar je dus eigenlijk niets aan hebt en niet vertrouwd kan worden.

Als we teveel nadenken over onze intuïtie gaat het mis, als we alleen vertrouwen op onze intuïtie 
nemen we continu een gok die niet nodig is. Achter het stuur vertrouw je op je rijkunsten maar je
gedachten daarbij loslaten kan vervelende gevolgen hebben.

Hoe voorkomen we dit?
De kernvraag is of er een noodzaak toe is voor iemand, als iemand niet de noodzaak ervaart om iets te veranderen in zichzelf of om jezelf beter te leren kennen, kan dit ook moeilijk plaatsvinden. Daarnaast is er de vraag wat iemand wil opofferen hiervoor. Bepaalde aspecten kunnen behoorlijk ‘aankleven’ ook onbewust. 
 
Beseffende dat we hier in het westen (in grove zin) vanuit onze oer-DNA zijn geconditioneerd met een morele god. Een god die ons per definitie vanuit goed en kwaad laat kijken, die dus strikte normen en waarden stelt. Ook al zijn we niet gelovig opgevoed of voelen we ons hiermee niet verbonden is minimaal het normen en waarden principe diep verbonden met onze genen. Onze ouders voeden ons op zoals hun ouders dit deden of ietsje anders, maar in ieder geval vanuit wat mag en wat niet mag, geven het kind onbewust of bewust een stempel van zichzelf in wie zij willen dat ze worden. Op school leren we vooral praktische dingen die we mogelijk later nodig hebben in de bedrijven waar we gaan werken, wordt competitie gepromoot, jij bent beter, jij bent slechter. Vormen de bedrijven waar we werken een sterke prestatiedrang. Ondertussen krijgen we (gekscherend) een burn-out en gaan we middels meditatie aan ons innerlijk werken of nadenken wat we eigenlijk willen in het leven wat we als kind al wisten.
 
Dit schets natuurlijk niet de werkelijkheid maar geeft wel enigszins aan waar we vanuit ons oer-DNA mee verbonden zijn en wat ons beïnvloed in onze psyche eeuw na eeuw. 
 
Goddeloos bestaan
In India bijvoorbeeld bestaat er geen, of is er nauwelijks hang is naar een morele god maar heerst er een cultuur van ‘naar binnen kijken’, is er geen sprake van vanboven opgelegde morele waarden die staan voor wat goed en wat fout is. Heerst er in zekere zin chaos en chaos zorgt juist voor vrijheid in denken en jezelf ervaren. Dit tezamen zorgt voor een ‘paraplu effect’ op vele aspecten in de DNA van deze cultuur, die duizenden jaren terug gaat. 
 
Dus is de weg naar binnen voor mensen ook logischer of makkelijker die daar leven en dit meekrijgen en mee hebben gekregen. Beter gezegd hoe minder last je hebt van morele aspecten en overtuigingen van goed en slecht hoe vrijer en gemakkelijker is de weg naar binnen. Er is natuurlijk nog steeds sprake van iets dat goed is of slecht alleen de nasleep is anders. 
 
Als je direct actie onderneemt bij iemand die iets slechts doet in jouw optiek en vervolgens dit zo snel mogelijk loslaat is dit compleet anders dan dat iemand iets slechts doet, je dit veel groter maakt, er jaren mee zit zonder dat je het zelfs aankaart bij die persoon. 
 
Het direct aan de kaak stellen en loslaten zorgt direct voor rust bij jezelf en de ander, het intern boos worden, niet aan de kaak stellen en non-verbaal iemand ontwijken om zijn of haar gedrag zorgt voor stress en ruis bij jezelf en bij de ander. Uiteraard zijn er grote nuanceverschillen met wat ‘slecht’ is maar het gaat hier om het principe/grondbeginsel.
 
Kinderen
Je ziet vaak bij kinderen (wereldwijd) dat als ze boos zijn ze onmiddellijk reageren en het slechts een paar minuten vasthouden maar daarna zijn ze gelijk weer vriendjes. Voor een kind is de gebeurtenis binnen de kleinere belevingswereld even groot als bij een volwassene (die visa versa een grotere beleveniswereld heeft).
 
Dit heeft er alles mee te maken dat al die morele aspecten als normen en waarden,  nog afwezig zijn en omdat kinderen op die leeftijd nauwer verbonden zijn met hun onderbewustzijn, het ego is nog niet zo sterk ontwikkeld dat het zich er tegenaan bemoeid (spreekwoordelijk).
 
Toen je peuter en kleuter was (vanaf 2 tot 6 jaar) wist je dus weliswaar veel minder maar ook veel meer, je wist bijvoorbeeld feilloos wat je wilde en maakte dit direct kenbaar waardoor het ook direct los was, je voelde heel sterk de energie van andere mensen boven de vaak moeilijke woorden die ze gebruikte. Je voelde dus vaak feilloos de energie ergens achter boven wat iemand zei. Dus vooral de toon waarmee iemand iets zei was van belang. Dat is intuïtie, de toon, de energie en niet de woorden, het gedrag boven de woorden zien ook bij jezelf (in retrospectief). 

Er is dus een weg te gaan om wel zuiver op deze intuïtie te kunnen vertrouwen. 
In rare zin zouden we als een kind met de intelligentie van een volwassene heel dicht op onze zuivere intuïtie zitten. Onze intelligentie en het denken gebruiken we net als onze intuïtie alleen als het relevant is en hangen daar geen waarde aan vanuit ons ego.
 

Weten wie je bent en wat je echt voelt vergeten we vaak door de per ongeluk ontstane gevangenis in
ons hoofd.

Tot slot enkele misverstanden gerelateerd aan intuïtie:
 
Intuïtie v.s. gevoel
Intuïtie kun je beter niet verwarren met ‘gevoel’. “Volg je gevoel, luister naar je gevoel..”
Gevoel is een veel te breed begrip: woede, agressie, lust e.d. zijn ook gevoel. Ze vormen echter wel voor een groot deel in hoeverre we onze intuïtie gebruiken ofwel de taal van ons onderbewustzijn.  Dus je gevoel volgen of vertrouwen betekend in die zin ook dat je je woede zou moeten botvieren op iets of iemand, wat meestal niet erg gevoelig is.
 
Vanuit je hart leven
Een variant hierop is leven vanuit je hart. Dit wordt natuurlijk symbolisch bedoelt maar men bedoelt dat je je hart gebruikt bij wat je doet en zegt.
 
Ons denken is compleet gekoppeld aan ons gevoel. Hoe je denkt is hoe je je voelt, het is één. Als men iemand aardig vindt komen er ook aardige gedachten en visa versa als men iemand onaardig vindt kun je ook niet aardig doen. Als je niets zou voelen zou er ook geen enkele empathie zijn. Ons denken en voelen zijn één dit verklaart ook ons subjectieve brein. Een brein dat zich juist compleet laat sturen door gevoelens. 
 
Het is echter wel zo dat je je gedrag kunt veranderen, als we in een maskerlaag moeten zitten of willen zitten. Dus feitelijk acteren dat je iemand aardig vindt of dat je het ergens mee eens bent enz. Het is immers niet in elke situatie wenselijk om je eigen gevoel te volgen. Daarnaast is er dus de situatie dat dit gevoel, dit denken e.d. verwrongen kan zijn vanuit aspecten uit de jeugd bijvoorbeeld. In dat laatste geval kun je beter niet vanuit je hart leven maar vooral je intelligentie gebruiken.

Balans is compleet jezelf zijn en compleet los van jezelf zijn.

02-juni-2021

Balans is het evenwicht vinden tussen ‘jezelf zijn’ en ‘compleet los van jezelf zijn’. Hoe we onszelf ervaren weten we maar al te goed. Hoe we 'compleet los van jezelf' kunnen ervaren is een stuk moeilijker.

De reis naar binnen

29 juni 2021

Om daadwerkelijk iets binnen jezelf te transformeren is er meer nodig dan kennis over jezelf om daarna heel bewust de dingen die je dwars zitten aan te pakken. 

Tijdens het werken aan het onderbewustzijn i.c.m. een complete bewustwording van wie je in diepste zin bent, merk ik dat cliënten veranderingen voelen in zichzelf die ze rationeel niet kunnen verklaren. Dit is de kracht en intelligentie van het onderbewustzijn die de poort wijder maakt naar het bewustzijn waarbij je je intrinsieke zelf leert kennen.
 
Mocht je naar aanleiding van een artikel nog vragen hebben of heb je een hulpvraag, contact me dan even en je hoort spoedig van me.

Spiritueel coach volgen?

Ik waardeer het enorm dat je op mijn site bent en fijn als je me wilt volgen via Social media. wellicht spreken we elkaar daar.

Contact

Heb je interesse in een telefonische kennismaking of wil je dat ik jou bel?  Mailen mag natuurlijk ook.

Contactgegevens

Fer Overdijk
Spiritueel coach

Libelleveen 268
3205SG Spijkenisse

T:  06-18169629
M:  fer.overdijk@spiritueelcoach.com
www.spiritueelcoach.com