Hoe hou je liefdesrelaties gezond?

Hoe hou je liefdesrelaties gezond?
(leestijd 10 minuten)

De eeuwige minnestrijd van aantrekken en afstoten tussen twee geliefden. In die strijd en dat spel ontstaan kwetsbaarheid, emoties en verlangens, maar ook de schaduwkant die diepe angsten en verborgen herinneringen laten zien. Kwetsbaarheid wordt kracht als we met gratie onze imperfectie dragen en feilbaarheid tonen aan de ander.  Onze liefde voor de ander en jezelf is het krachtigste wapen in het overleven van de moeilijkste strijd en om te schijnen in het koesteren en troosten van de ander. Hoe beter je jezelf kent hoe beter de relatie en de relatie met jouw buitenwereld is. Dit begint met zelfliefde en jezelf begrijpen in wat je vrij houdt, in wie je bent en met wat je wilt. Daarmee leer je ook de ander vrijlaten in wie hij of zij is en begrijp je die ander ook beter.

Woord vooraf: in dit artikel benoem ik heteroseksuele relaties, dit wil niet zeggen dat ik ander soort relaties uit wil sluiten (in tegendeel) maar het artikel wordt te breed dit ook te benoemen en vrijwel alle benoemde aspecten zijn ook van toepassing op bijvoorbeeld relaties tussen mannen als tussen vrouwen.

Als we het over liefdesrelaties hebben, kunnen we niet de Anima (het vrouwelijke deel in ieder mens) en de Animus (het mannelijke deel in ieder mens) uitsluiten. Op het moment van geboorte splits de yin yan-bol van Animus en Anima direct in twee. Het jongetje wordt de animus en direct valt de anima energie in het onderbewuste deel van het jongetje, vice versa wordt het meisje de anima en daarmee komt de animus energie direct in het onderbewuste deel van het meisje. Bij de vorming van het ik-bewustzijn van het kind ontstaan, in gestaagde vorm, de uitingen hiervan naar buiten toe, waarbij de één als energie  automatisch dominanter is dan de andere. Onze anima/animus kracht staat overigens los van de veelal later te vormen seksuele voorkeur, het zijn enorm sterke krachten in die zin dat ze veel binnen onze psyche betekenen, zeker bij onderdrukking van één van de twee. Bij onderdrukking kan er een anima/animus-disbalans ontstaan, maar ook een anima of animus complex. Hier straks meer over.

Waarom kiezen we voor liefdesrelaties?
Er zijn meerdere redenen waarom mensen voor liefdesrelaties kiezen, enkele belangrijke zijn: om veiligheid, voor de genegenheid, voor seksuele invulling en vooral omdat we een duurzame kompaan in het leven willen als klankboord voor onszelf. Deze relaties zijn ook geven en nemen, delen van vrijheden en delen van je tijd met anderen en compromis sluiten. Uit liefdesrelaties volgen vaak kinderen, waarbij er direct een gezinsdynamiek ontstaat. Dit geeft ook weer een completer gevoel van binnen en naar buiten toe. Naar binnen is het liefde geven en de taak van opvoeden, geduld en nog veel meer. Naar buiten: kan men zich nu als gezin opstellen en verantwoordelijkheden tonen, dit zorgt voor een zekere voldoening en vele andere aspecten. De relatie wordt daarmee volwassener voor veel mensen. Een nieuwe balans zoeken met elkaar in tijd en vrijheidsverdeling maar ook overeenstemming over opvoeding. Het tonen van ouderschap geeft zowel biologisch als energetisch, vaak een dieper gevoel naar de eigen ouders. Je bent nu zelf vader en kan daarmee je eigen vader ook anders gaan zien, je bent zelf moeder en krijgt een andere band met je moeder. Dit zijn aspecten die je op voorhand meestal niet bedenkt maar het onderbewustzijn (diepe zelf) had dit al lang gezien.

De mens is in basis niet gemaakt om alleen te zijn maar is sociaal, net zoals de meeste dieren in het dierenrijk dit zijn. Het significante verschil met bijvoorbeeld de oeraap waar we allen vanaf stammen, is dat wij relaties vele malen complexer beleven maar ook maken. Relaties zijn bijvoorbeeld sterk afhankelijk van het z.g. gezamenlijk gevormde 'geheugenlichaam', we onthouden hoe de ander doet wat deze doet en waarom. Dit maakt dat dit een beeld vormt en als dit beeld vervolgens niet meer klopt voor de één kan er direct wrijving ontstaan. 

Een voorbeeld hiervan: in het begin van de relatie kan de ene partner zich mooier voordoen dan hij of zij is en onderdrukt daarmee de ware aard van zichzelf (niet altijd bewust). Het belang of reden is omdat we er alles aan doen om bij iemand te willen blijven vanuit de eerder genoemde aspecten. Als hier vervolgens kinderen bij komen maakt dit het probleem (meestal) alleen maar groter, de onderdrukte ware aard klopt niet met het eerdere beeld dat de andere partner had. Vele relaties blijven of bij elkaar vanwege de kinderen of/en economische redenen. Deze ware aard is niet zozeer de schaduw van de persoon, het is dat wat de persoon bewust heeft achtergehouden of verborgen. In The Godfather deed Michael Corleone alsof hij niets te maken wilde hebben met de illigale praktijken van zijn familie en hij  bleef later in de film aan zijn meisje Kay volhouden dat hij niemand had vermoord. De ware aard kwam naarmate de film vorderde steeds meer naar voren. Een filmisch voorbeeld van hoe je je beter voordoet dan je bent om een relatie in stand te houden.

Relaties kunnen meestal alleen goed gaan als minimaal één van de partners de reis naar binnen heeft gemaakt en daarmee zijn of haar eigen schaduwaspecten in het licht heeft gezet. Ik vind overigens in het licht zetten een wat al te makkelijke omschrijving, je gaat meestal door een diepe pijn in jezelf en zult steeds aspecten tegen blijven komen die niet intrinsiek zijn maar of geconditioneerd of onderdrukt zijn.  Om terug te komen op The Godfather, diezelfde Michael Corleone krijgt in deel 3 een zware aanval van zjineigen weggestopte  schaduw gepaard met een hartaanval door wroeging van zijn daden, deze aspecten was hij zich wel bewust van maar had hij weggedrukt. Ook als je je bewust bent van je oerinstinkten of beter gezegd de uitingen daarvan, die lelijk zijn, kun je ze nog steeds ontkennen in jezelf en zeker naar buiten maar komen ze als karma-les, later in je leven terug. 

Scene uit The Godfather: het overweldigende gevoel van de gekwelde geest om te biechten. Ook al ben 
je niet gelovig is dit bijna een archetype beeld voor de pijn van het onderdrukken van je identiteit.

Waarom doen we dit?
Hiervoor zijn twee belangrijke redenen te noemen:
Het is een menselijk (oer)aspect om ons mooier voor te doen dan we zijn, dit doen we zelfs onbewust. Als we daarbij kijken naar deze tijd waarin we leven:
De hele samenleving is gebaseerd op het vasthouden van illusies en dingen mooier maken dan ze zijn. Letterlijk alles wat we zien in media, horen in gesprekken, leren en lezen heeft een gekleurde visie van wat en wie wij werkelijk zijn. Dit komt omdat iedereen belangen heeft in welke vorm dan ook. Dit zijn meestal niet jouw belangen en is al zeker niet jouw waarheid. Het. lastige is alleen dat we er enorm aan hechten, deze illusie kleeft alsware aan ons omdat we eenmaal bij een groep willen horen -het sociale aspect/deel dat ons niet dient- . Ons brein is subjectief en uitermate gevoelig voor suggesties en alle gevoelens die onze keuzes bepalen dus deels ook onze relatiekeuze die past bij die bij de gevormde waarden en normen. Deze overtuigingspatronen nemen mensen uiteraard ook mee in de opvoeding van onze kinderen. Deels is dit onvermijdelijk en onoverkomelijk en deels is dit te vermijden en te voorkomen.

De tweede reden is de kracht van de Anima en animus energie (eerder omschreven)
Anima complex
Op het moment van geboorte is het eerste beeld dat het jongetje ziet het moederbeeld, dit is direct het eerste Anima beeld dat in het jongetje wordt geactiveerd. Uitgaande van een redelijk gezonde opvoeding van deze moeder (de vader even buiten beschouwing latende) heeft die invloed van de moeder op de jongen enorme invloed op de psyche. Zodra de jongen volwassen wordt kan dit of geobsedeerd raken (compleet onbewust) door de moeder die alles voor de jongen doet en later dit projecteert op de vrouw die hij zoekt om zijn moeder te zijn. Dit noemen we Anima-complex
Of de jongen/jongeman ziet een sterk beeld op TV of in de media dat zwaar geïdoliseerd wordt, neem als voorbeeld "prinses Leia uit Star Wars" een jaren ‘70 film. Hierin is er een beeld dat ze aan een ketting zit bij Jabba the Hutt die haar in zijn macht heeft. waarbij ze later zelf Jabba the Hutt met die ketting wurgt (een monster). Hierin zitten dus twee krachtige elementen onderdrukking en kracht om hier uit te komen. De man gaat naarstig compleet onbewust op zoek naar deze 'prinses Leia' en projecteert deze onbeswust direct op de vrouw die hij ziet die hij hier onbewust in herkend en is vervolgens verkocht. Wil hier alles voor doen en alles voor laten (idoliseren. Anima-complex.

Dit diepgewortelde oninvoelbaar verlangen van de man leidt continu tot teleurstelling omdat het plaatje niet klopt in de schijn van deze animaprojectie die dit plaatje in stand zal houden. Door het wakker worden hiervan, het bewust te maken komt de werkelijke waarde van de relatie tot uiting en dit is niet altijd mooi omdat alles dat kunstmatig in stand gehouden wordt en die illusie afgebroken moet worden. De man of vrouw in het voorbeeld hieronder kan hier vaak alleen uitkomen met hulp of blijft in dezelfde valkuilen stappen of gaat vreemd. Het blijft onvervuld verlangen.

Er is ook sprake van het Animus-complex
Hierbij projecteert de vrouw het Animus-beeld op de man, de vaderfiguur. De man moet bijvoorbeeld ook dominantie vertonen net als haar vader of cadeautjes kopen wat bijvoorbeeld de vader deed. Maar ook streng toespreken (negatieve aandacht) kan voorkomen dat de vrouw dit onbewust zoekt omdat de vader dit te vaak heeft gedaan (als voorbeeld). Het hoeft niet altijd de eigen vader te zijn, of een vaderfiguur, maar kan eveneens een idool zijn dat onbewust is ingeprent en geprojecteerd wordt op wat de vrouw zoekt. De teleurstelling van zowel het anima als het animus-complex is er vrijwel altijd. In dit geval kan de man niet voldoen aan het geidolisserde beeld van de vrouw. Zo speelt ook media een grote rol waarin een lange tijd vele mannen hun identiteit kwijt raakte, of in de war waren van wat een vrouw nou wil van een man. Elke tijd heeft een cycli met een onduidelijk of grof begin om vervolgens een natuurlijk onderdeel wordt binnen de samenleving. Dan vervalt de projectie en ontstaat er uiteraard weer een ander onmogelijk verwachtingspatroon, dat inherent is aan deze Animus-projectie. 

Zoals de prinses Leia niet te vinden is voor de man, is de ideale man voor de vrouw niet te vinden die bijvoorbeeld uit tijdschriften wordt gehaald (samengestelde karaktereigenschappen). Een vrouw is over het algemeen iets minder visueel ingesteld bij de keuze van de partner, maar de man onderdrukt weer zijn ware karakter en praat met de vrouw mee in het begin van de relatie (bijvoorbeeld) waardoor het animus complex in stand wordt gehouden bij de vrouw.

De gewonde prinses en de koele ridder
Als een vrouw een fragiele of slechte band heeft ontwikkeld met de vader,  kan zij ook onbewust op zoek blijven naar de invulling van de gemiste vaderrol. Met name bij meisjes in de ontwikkeling is een gezonde aanwezigheid van de vader een belangrijk aspect voor haar zelfvertrouwen en zelf oplossend vermogen (o.a.) dit gemis hieraan kan ook geprojecteerd worden op de man die zij zoekt. De vrouw zoekt daarmee continu naar mannen die deze onvervulde wens voor haar kunnen invullen. Hierbij ontstaat er, als ze deze man gevonden heeft eerder een vader dochter relatie dan een gelijkwaardige volwassen relatie. De man op zijn beurt voelt zich geroepen de vrouw te redden en zoekt dit soort vrouwen ook dikwijls vanuit de behoefte zich dominant te voelen of omdat het simpelweg graag van alles oplost dus ook de niet in te vullen behoefte van de vrouw. De vrouw voelt zich door deze onbewust veroorzaakte verwrongen relatie alleen maar meer kind worden of slachtoffer. Dit onnatuurlijke effect leidt tot verwarring en kan alleen veranderen als de vrouw een diepe reis naar binnen aangaat, meestal moet dit met hulp.

Gelukkig zijn er vele relaties ook goed en blijven mensen ook lang bij elkaar in liefde en met kinderen.
Dit artikel is echter ook daarop gericht, bewustwording waarom relaties wel of niet goed kunnen gaan is weten
hoe je dingen kunt voorkomen. 

Hoe houden we relaties gezond? Zes tips:

Tegenpool
Gelijkgestemde kun je overal vinden die strelen het ego, het is voor je ontwikkeling echter beter om niet gelijkgestemde te vinden, daar leer je sneller en meer van als je vooruit wilt. Uiteindelijk denk ik ook dat het de duurzaamheid bevorderd als je vrije wil sterk ontwikkeld is.  Die persoon zal niet zo snel met je meepraten of het met je eens zijn, waardoor je je eigen gedachten kunt scherpen of verzachten. Hij of zij plaats je niet op een voetstuk zegt de (ongezouten) waarheid. Ik weet ook uit eigen ervaring dat dit een proces is van vallen en opstaan, het is natuurlijk fijn die harmonie maar als je er eenmaal achter komt dat het juist fijner is dat iemand eerlijk is, hoe hard soms ook, dan wil je niet meer terug.  Gekscherend: peper heeft zout nodig, zout heeft niet nog meer zout nodig ;)
 
Niet beter of slechter maar einde cyclus
Het is ook menselijk om je vorige relatie als minder te beschouwen omdat je al tijden ervoor bezig was dit oude af te sluiten. Je vindt vervolgens iemand die ineens veel meer bij je past omdat je bij die vorige was ‘uitgeleerd’. Die persoon past misschien zelfs minder bij je maar zit net als elke bank na lang winkelen erg goed. Dat is ook de werkelijkheid. Na een relatie van meer dan 10 jaar vond ik die dame ook ineens veel leuker maar dit duurde 99% korter dan die 10 jaar. Kom dus niet in de valkuil van het groenere gras en blijf eerlijk naar waarom je ook alweer koos voor die vorige relatie en eer dat (tenzij het een giftige relatie was) blijf kijken waarom het mis ging om te leren dat dit niet weer gebeurt. Dit kan alleen door een diep begrijpen van je eigen valkuil. Dit is altijd eerlijk tegen jezelf.

Blijf vrij
Ik was er al heel jong achter dat je niet alles bij één iemand kunt vinden, waardoor je je ook niet zo snel hoeft te irriteren aan een ander. Soms is je partner je tegenpool, heel goed om vooruit te komen, maar zoek of vind je gelijkgestemde die buiten je partner de hobby’s of passies delen die jij ook hebt, zelfs als het om gesprekken gaat verwacht niet dat je partner alles me jou bespreekt, dat is ook gezond. Je kijkt vaak ook niet dezelfde films, luistert niet dezelfde muziek enz. Het is dus belangrijk je eigen vrijheid te behouden in je eigen behoeften en verlangens van het leven. Je kunt niet alles delen met een ander zonder iets te verliezen, dus wat je verliest zorg dat je dit invult met iets anders. Wat niet hoeft te betekenen dat je vreemd gaat maar wel dat je bijvoorbeeld bepaalde gesprekken beter met een ander voert en bepaalde belevenissen ook niet met je vrouw of man hoeft te doen.

Vermijd emotionele verstrengeling
De afhankelijkheid ontstaat wanneer je verwacht van de ander dat wat jij geeft de ander jou ook moet geven, dit maakt je afhankelijk. Besef dat een ander niet verantwoordelijk is voor jouw geluk, als je beiden afzonderlijk gelukkig kunt zijn blijven de meeste relaties gezond en voorkom je deze emotionele verstrengeling. Liefde voor je partner kan prachtig zijn, zeker in de beginfase waarin het lustaspect meestal een grotere rol speelt, maar hoe dieper de hechting, hoe zwaarder de onthechting als iemand er even niet is. Het is soms merkbaar als twee mensen elkaar een paar dagen niet zien dat er een onstilbare honger ontstaat die overal voor wijken moet. Dit zijn vaak de eerste tekenen van deze emotionele verstrengeling. Vroeg of laat zal de één het zo benauwen dat deze hard wegrent of in de knel komt met zijn of haar eigen (gezonde) energie en vrijheidsdrang. Dit leidt vanwege het gebrek aan communicatie hierover tot grote teleurstelling en verbazing bij de ander.

Geheugenlichaam
Ieder mens heeft zijn of haar eigen geheugenlichaam, hierin zitten letterlijk alle belevenissen van je leven in opgeslagen van waar je je bewust van bent. Gezamenlijk bouw je echter ook een geheugenlichaam op hierin wordt alles opgeslagen wat je met elkaar meemaakt. Komen hier kinderen bij dan vormt zich als gezin ook weer een geheugenlichaam. Dit gezamenlijk opgebouwde geheugenlichaam omvat dus de belevenissen als gezin. We vormen echter ieder voor zich onze eigen belevenis van wat we met elkaar meemaken, voelen en delen. Zijn ook niet bezig met een geheugenlichaam bewust op te bouwen dit ontstaat onbewust en is een dynamisch begrip omdat het groeit.

Geheugenverlies of andere interpretatie van een belevenis?
Ook kan er letterlijk geheugenverlies ontstaan wanneer de ene partner bemerkt wat er is gebeurd en de ander dit totaal niet of niet meer weet. Het is dus van belang dat zowel de kinderen binnen het gezin als jullie als echtpaar heel goed beseffen dat hoewel je alles samen beleeft deze beleving voor ieder anders is. Dus er is in de letterlijke betekenis geen samen beleven of samen zien. Je kunt samen een vogel in de tuin zien maar je kunt niet samen naar een film kijken en precies dezelfde uitleg geven achteraf van die film. Zo is het dus ook met elke relatie. Je onthoudt wat jij wilt onthouden net als de ander.

Verschillende interpretatie opvoeding
Beiden kinderen kunnen afzonderlijk de opvoeding totaal anders beleven ook al zouden ze (theoretisch) exact dezelfde opvoeding krijgen. Hier dien je dus rekening mee te houden dat dit wordt gevormd met ieder een eigen interpretatie van het geheugenlichaam van het gezin. Het heeft namelijk wel de eigenschap dat er allerlei verwachtingen aan gaan kleven. Deze verwachtingen worden ook weer door eenieder anders ingevuld. De enige manier om dus hier goed mee om te gaan is dat je goed communiceert wat jouw verwachtingen zijn, ieder voor zich dus. Dit ook bij tijd en wijle chéckt of nog steeds deze spelregels binnen het gezin en binnen de partners gelden. Stilzwijgende overeenkomsten zijn ook vaak stilletjes iets anders willen. Met name bij kinderen komt het vaak voor dat zelf de kinderen onderling ruzie kunnen krijgen over waarom de ander niet ziet dat pappa of mamma slecht was, tot aan ver in de volwassenheid toe. Waar de ander pappa of mamma juist op een voetstuk plaatst.

Deze foto is uiteraard een grapje, hier zie je Prinses Leia zichzelf bevrijden van Jabba the Hutt waaraan
ze zat vastgeketend. In werkelijkheid voelen mensen zich ook vaak bewust of onbewust geketend.

Balans is compleet jezelf zijn en compleet los van jezelf zijn.

02-juni-2021

Balans is het evenwicht vinden tussen ‘jezelf zijn’ en ‘compleet los van jezelf zijn’. Hoe we onszelf ervaren weten we maar al te goed. Hoe we 'compleet los van jezelf' kunnen ervaren is een stuk moeilijker.

De reis naar binnen

29 juni 2021

Om daadwerkelijk iets binnen jezelf te transformeren is er meer nodig dan kennis over jezelf om daarna heel bewust de dingen die je dwars zitten aan te pakken. 

Tijdens het werken aan het onderbewustzijn i.c.m. een complete bewustwording van wie je in diepste zin bent, merk ik dat cliënten veranderingen voelen in zichzelf die ze rationeel niet kunnen verklaren. Dit is de kracht en intelligentie van het onderbewustzijn die de poort wijder maakt naar het bewustzijn waarbij je je intrinsieke zelf leert kennen.
 
Mocht je naar aanleiding van een artikel nog vragen hebben of heb je een hulpvraag, contact me dan even en je hoort spoedig van me.

Spiritueel coach volgen?

Ik waardeer het enorm dat je op mijn site bent en fijn als je me wilt volgen via Social media. wellicht spreken we elkaar daar.

Contact

Heb je interesse in een telefonische kennismaking of wil je dat ik jou bel?  Mailen mag natuurlijk ook.

Contactgegevens

Fer Overdijk
Spiritueel coach

Libelleveen 268
3205SG Spijkenisse

T:  06-18169629
M:  fer.overdijk@spiritueelcoach.com
www.spiritueelcoach.com