Het gemaskerde en intrinsieke ego

Het gemaskeerde en het intrinsieke ego
(leestijd 5minuten)
 
Wanneer iemands persoonlijkheid niet in lijn is met wie iemand werkelijk zijn wil dan gaat dit op den duur tegenwerken in het zelf. Het is ook vaak een onzichtbaar sluipend proces waarbij de oorsprong niet merkbaar was. De bron kan voortkomen uit geconditioneerd gedrag zoals een leven kiezen dat voldoet aan de wensen van je ouders, maar ook later als men bijvoorbeeld een relatie aangaat waarbij iemand de oorspronkelijke identiteit verliest. Het pad dat gevolgd wordt vormt een nieuwe werkelijkheid voor deze persoon, ik noem dit 'een gemaskeerd ego'.
 
Een gemaskeerd ego, is een laag die het intrinsieke ego in de weg zit (ego=ik). Die persoon is zich dus vaak niet bewust van deze maskerlaag omdat het alsware is aangegroeid als een blinde vlek en is tevreden met deze levensstroom. Het gemaskeerd ego doet er vervolgens alles aan om de ware identiteit van de persoon te maskeren. Een duurzame blinde vlek dus, die er voor zorgt dat iemand zich anders voordoet dan iemand werkelijk is zonder dit bewust te weten.  De hardnekkigheid en duurzaamheid van het gemaskeerde ego hangt af van hoezeer iemand (vaak onbewust)  gehecht is hieraan en hoe ver dit verwijderd is van het intrinsieke ego. 

Het intrinsieke ego gaat vroeg of laat echter wringen met het gemaskeerde ego, het wordt wakker in het zelf. Er kunnen daardoor allerlei verwrongen gedragingen uit voortkomen door deze innerlijke identieteitsstrijd. De persoon gaat (bijv.) vreemd omdat de gekozen relatie niet in lijn is met wat het ik werkelijk wilde, doet zijn/haar best niet meer in werk vanwege de baan die vanuit het gemaskeerde ego is gekozen, er ontstaat non-verbale agressie richting omgeving die niet meer aansluit en ondervind stress over het niet lekker in je vel zitten. Allemaal verwrongen (en logische) uitingen vanuit deze innerlijke strijd. De strijd tegen het gemaskeerde ego vanuit het intrinsieke ego dat zich verzet en niet meer kan en wil verschuilen (ofwel laten maskeren). 

  • Een gemaskeerd ego ontstaat vaak vanuit extrinsieke motivaties en kan al heel jong ontstaan
  • Het gemaskeerde ego voelt in basis neutraal en voelt alsof er niets aan de hand is
  • De innerlijke strijd zorgt op den duur voor verwrongen reacties, emoties en acties
  • Een gemaskeerd ego wordt juist vanuit emotie/gevoel gevoed wat in diepe betekenis 'vals licht' is

Het is een heel proces om dit te herkennen en vooral te erkennen, pas in de erkenning van de disbalans in het zelfbeeld kan de transformatie plaatsvinden binnen het zelf. Iets weten is nog niet het erkennen en al zeker niet dit (blijvend) te kunnen transformeren. 

De gevolgen van deze innerlijke strijd zijn, zeker in het voorbeeld van relaties, erg vervelend natuurlijk. Je had het graag voorkomen maar was toen niet bij machte of had niet de zelfkennis om door deze krachtige en duurzame blinde vlek heen te kijken.
 
Hoe kan ik dit transformeren?
Voor de transformatie van het gemaskeerde ego tot het intrinsieke ego zijn veel veranderingen voor nodig die vaak onder gedegen begeleiding overwonnen kunnen worden. Het komt vrijwel direct ter sprake bij de reis naar binnen. De eerste stap het herkennen is vaak al een lange weg. De verwrongen acties die voortkomen uit de innerlijke strijd  kunnen soms heel heftig zijn afhankelijk van hoe ver het gemaskeerde ego en het intrinsieke ego van elkaar verwijderd zijn. Ook speelt het karakter van iemand een rol in hoe gevoelig of kwetsbaar iemand is. Soms is het een pantser dat afgebroken 'moet' worden omdat er een veel gevoeliger persoon onder zit.

Wat ik wel in deze blog kan delen is een belangrijke eerste stap, dat is het observeren van eigen gedrag.

Een aantal tools:

  • Relevantie: Het meest voor de hand liggende is natuurlijk dat er echt een reden moet zijn om naar gedragingen te kijken binnen jezelf. Er is iets dat knelt en dit wil je achterhalen, feitelijk ben je je al bewust van dat je gedrag niet in lijn is met wie je eigenlijk zijn wilt
  • Veroordeling: Boos worden op je gedragingen en acties is niet bevorderlijk voor observatie, het kan echter wel een aanzet vormen tot verandering ofwel een duwtje om naar je eigen gedragingen te willen gaan kijken. Het is in basis zo dat elke extrinsieke emotie in de weg zit tot echt contact met jezelf. Het wordt ook wel vanuit je hogere zelf kijken genoemd maar ik vind dit een vreemde term, alsof je normaal vanuit je lage zelf kijkt. Je bewustzijn en onderbewustzijn werken samen.
  • Een stem: Velen hebben een stem in hun hoofd die continu een oordeel geeft op alles en iedereen en kijkt naar zichzelf hoe hij of zij overkomt conform de groep of persoon waar hij of zij mee samen is. Ook dat stemmetje heeft vaak een functie, maar het kan soms lang duren om dat los te kunnen laten om in volledige rust en ontspanning te zijn. Richt je dan tot deze stem en vraag even te luisteren of gebruik een meer ontspannen moment. 
  •  Luchtigheid: Een zekere luchtigheid is ook bevorderlijk om naar het zelf te kijken en daarmee je gedrag. “Joh, je hebt alleen een jas aan die knelt dus zoek je een wat ruimere jas die meer lucht geeft.” Luchtig kijkend naar wat je doet en deed. Niet te verwarren met onverschillig, maar luchtig om het leven niet te zwaar te zien. Uit zwaarte ontstaat weer veroordeling naar jezelf of anderen. Maar ook dit is een proces waar je niet gelijk kunt zijn en wat langzaam ontstaat. Is er nog te veel verdriet of woede dan is het moeilijker kijken en ook niet altijd raadzaam.
  •  Geen quick win: Het ontstaat stapje voor stapje, er is geen quick win in ontwikkeling wel verschillende ‘korte blijdschappen’ waarin je weer wat meer weet hoe je werkelijk in elkaar zit en wat je wilt. Die blijdschap is belangrijk en motiverend.
  • Etherisch: Het gemaskeerde ego is geen vorm die je vast kunt pakken maar etherisch. In die zin is het in mijn optiek ook belangrijk het zo te zien. Net als bij een proces kun je niet het proces aanspreken je kunt alleen dat proces observeren en kijken wat je kunt helen of veranderen.


De toepassing
Kijken naar eigen gedragingen om een diepere heling teweeg te brengen in het zelf gaat over bidden* naar het zelf of tot het zelf. Ik benoem bidden omdat hier een zekere berusting en vertrouwen in zit en een bepaalde ongrijpbaarheid. Er is echter een groot verschil met de traditionele kijk op 'bidden', het grote verschil is hierbij het besef dat je zelf verantwoordelijk bent voor ontwikkeling. Het ligt niet buiten je, je geeft jezelf de kracht, het geduld en de liefde. Geen enkel oordeel over de gedachte dat het wel buiten het zelf ligt (christendom e.d.)  Je kunt het woord bidden ook vervangen voor mediteren, maar dan wel zoals het vanuit het boeddhisme bedoeld is, hierbij gaat het om 'wakker worden in het zelf'. 

Bid/mediteer vanuithet diepste besef dat alleen jij jezelf kunt helen en ontwikkelen. Oordeelloos en met een zekere dankbaarheid dat je uniek en mooi bent. Je gedragingen hebben vaak een diepere laag die spreek je aan. Niet de beslommering van die dag of van gisteren. Het grotere geheel. De vraag die je stelt ontstaat meestal tijdens dit mediteren of bidden, dit komt omdat je een diepere laag aanspreekt in het zelf (als je het goed doet) De bewuste laag heeft de vraag maar deze neem je losjes mee met de gedachte dat deze vraag in het proces dus kan veranderen in een veel belangrijkere vraag vanuit het onderbewustzijn. Soms krijg je ook gelijk antwoorden zonder dat je de vraag stelt.

Hierbij kunnen emoties los komen, laat dit gewoon gebeuren en als het teveel wordt stop dan. 

*Er is geen kant en klare methode om tot een diepere staat in het zelf te komen en het aan te spreken, omdat het voor iedereen anders werkt en ieder mens zijn of haar unieke methode heeft. Probeer ook niet 'krampachtig' diep in jezelf te gaan als dit niet nodig is. Soms is het antwoord veel dichterbij, laat het gebeuren.

Balans is compleet jezelf zijn en compleet los van jezelf zijn.

02-juni-2021

Balans is het evenwicht vinden tussen ‘jezelf zijn’ en ‘compleet los van jezelf zijn’. Hoe we onszelf ervaren weten we maar al te goed. Hoe we 'compleet los van jezelf' kunnen ervaren is een stuk moeilijker.

De reis naar binnen

29 juni 2021

Om daadwerkelijk iets binnen jezelf te transformeren is er meer nodig dan kennis over jezelf om daarna heel bewust de dingen die je dwars zitten aan te pakken. 

Tijdens het werken aan het onderbewustzijn i.c.m. een complete bewustwording van wie je in diepste zin bent, merk ik dat cliënten veranderingen voelen in zichzelf die ze rationeel niet kunnen verklaren. Dit is de kracht en intelligentie van het onderbewustzijn die de poort wijder maakt naar het bewustzijn waarbij je je intrinsieke zelf leert kennen.
 
Mocht je naar aanleiding van een artikel nog vragen hebben of heb je een hulpvraag, contact me dan even en je hoort spoedig van me.

Spiritueel coach volgen?

Ik waardeer het enorm dat je op mijn site bent en fijn als je me wilt volgen via Social media. wellicht spreken we elkaar daar.

Contact

Heb je interesse in een telefonische kennismaking of wil je dat ik jou bel?  Mailen mag natuurlijk ook.

Contactgegevens

Fer Overdijk
Spiritueel coach

Libelleveen 268
3205SG Spijkenisse

T:  06-18169629
M:  fer.overdijk@spiritueelcoach.com
www.spiritueelcoach.com