De vele levens van de mens

De vele levens van een mens
(Leestijd 5 minuten)

In dit leven heb ik veel contact met geesten uit verschillende tijdslijnen, soms gaat dit wel honderden jaren terug. Er is voor mij eigenlijk geen groot verschil in contact met mensen van vlees en bloed en geesten. Bij die contacten hoef ik niet diep in een soort trance te gaan, het kan ook tijdens een gesprek met iemand anders. Het gegeven dat meerdere mensen op aarde met éénzelfde persoon, die is overleden, op hetzelfde moment één-op-één contact kunnen hebben maakt voor mij dat het incarnatie-thema vaak incompleet is of te theoretisch.

Al geruime tijd wilde ik hier een blog aan wijden, maar eerst moest ik heel wat dingen op een rij zetten. Er zijn diverse overtuigingen, religies en denkwijzen over hoe dit precies in elkaar zit en wat er precies gebeurt na overlijden. Maar hoe meer ik hier over lees hoe verder het staat van wat ik zelf meemaak, meestal omdat het erg theoretisch is.

Van mezelf heb ik vele heldere flarden gezien uit vorige levens maar altijd met mijn eigen ogen. Dus de vraag is wat je ziet of dit wel de exacte weergave was van dat moment. Je hebt immers niet dezelfde emoties e.d. dus kijk je dan niet met de ogen van nu naar een vorig leven? Ik ben altijd zeer kritisch over wat ik helder zie en wat wel eens een wensgedachte of illusie kan zijn. Dit laatste zijn hele andere werelden. Hier heb ik methodes voor ontwikkeld om de zuiverheid van informatie die ik (echt) doorkrijg te meten.

Aan de andere zijde is er geen tijd en ruimte een geest kan direct op een andere plaats zijn zonder zich te hoeven te verplaatsen. Er zijn echter ook genoeg geesten die ik ontmoet heb die dit niet weten, zij begeven zich nog in een tijd - ruimte besef of denken dat ze nog ziek zijn omdat ze dit waren voordat ze overleden waren. De hechting aan de aarde is groot. Als gids ga ik hier delicaat mee om. (Zie ook leven na de dood) Vervolgens is er nog het aspect van relevantie om dit te vertellen nog los van wat dit voor schade berokkend. Het levenspad gaat 'gewoon' door en vanuit welke motivatie of ten bate van wie vertel je iemand iets.

Het gegeven (voor mij een feit) dat er geen tijd en ruimte is voor de geest verklaard ook dat er wel honderd of duizenden mensen tegelijk een gesprek kunnen hebben met een geest op hetzelfde moment zoals ik in de inleiding benoem.

Vanuit wel tijd en ruimte uitgelegd, contact met twee tegelijk
Kijk naar de zon die op de aarde schijnt, op elke plaats is een andere tijd door de ronding van de aarde. Waar het aan de ene zijde dag is, is het aan de andere zijde nacht.

Je merkt bij een geest dat deze soms moeilijk bereikbaar is, zoals aan de andere kant waar het donker is (nacht slapen), of dat deze direct te bereiken is aan de andere zijde waar het licht is (dag wakker). Het is dan nacht omdat de geest soms ook gewoon met rust gelaten wil worden. Zelf neem je soms ook de telefoon niet op omdat het niet uitkomt. Zo eenvoudig is dat ook bij geesten. 

Die zon straalt licht uit, licht legt met gigantische snelheid, maar doet er toch nog zo’n 8 minuten over om de aarde te bereiken. 

Vergelijk een geest met een zonnestraal, dan is er dus 8 minuten tijd om met een paar mensen contact te hebben op aarde voor die geest omdat het op de aarde 8 minuten vroeger is. De zon gepersonaliseerd als  geest kan dan twee contacten onderhouden die voor hem twee keer 8 minuten, 16 minuten duren. Maar op aarde zijn er maar 8 minuten voorbij. Dus elke persoon ervaart een ander inhoudelijk contact van 8 minuten tegelijk op een totaal andere plek op hetzelfde moment.

Uniek contact met honderden tegelijk
Maar nu doet die zonnestraal er oneindig lang over dan kan de geest ‘bij wijze van’ met iedereen op aarde contact te hebben op hetzelfde moment en met dezelfde aandacht, theoretisch oneindig lang. Op aarde ervaar je dus een één-op-één contact maar ditzelfde één-op-één contact hebben in dit voorbeeld nog miljarden mensen op hetzelfde moment. Zij ontvangen dan de stralen van de zon van oneindig lang geleden maar ervaren dit als op dit moment. 

Vanuit de geest gezien is er dat één-op-één contact (los van tijd en ruimte) en op het moment dat het de geest schikt weer met een ander die iets vraagt of die hij of zij zelf wil spreken. En als de geest rust wil dan is er even geen contact met die mens(en) die hem of haar willen spreken. Een geest is ook niet iets mystieks, wel kan het er mystiek uitzien. Meestal hoef ik de geest niet te zien om er contact mee te hebben, als ik de geest wel zie, bij zijn of haar begrafenis zie ik gewoon het lichaam zoals het er was en in de tijd waarin de geest dit wil laten zien. Theoretisch wordt dat een astraallichaam genoemd, ik zie gewoon de persoon, voel de persoon met als afwijkend aspect dat ik direct ook kan inzoomen als bij een verrekijker op het gezicht om een emotie te zien al staat de geest tientallen meter verwijderd.

Dit kan dus ook een kind zijn of de volwassen versie van die geest hoe deze was op aarde. Het kan zelfs wisselen tijdens het contact, een persoon is de zieke oude man vlak voor sterven en vervolgens weer een jonge man.

Een enkele keer zie ik alleen een aura of een lichtvorm en hier kan ik allerlei theorieën aan vastplakken of over denken, dit vermijd ik bewust het vormt ruis in wat je werkelijk waarneemt en gaat waarnemen. De kern bij dat soort waarnemingen is wat je erbij voelt niet wat je ziet en denkt wat het zou moeten zijn vanuit wat je geleerd is. Dat je met je hart voelt is wat het is. Je maakt ook contact vanuit het hart naar hart.  Ik vertel dit allemaal omdat ik het zo helder mogelijk uit wil leggen voor je. Wellicht heb je zelf ook dit soort ervaringen, of gehad en helpt dit je om zo eerlijk mogelijk te kijken, ik vind het respectvol naar de geest om niet mijn eigen fantasie/aangeleerde theorie of wensdenken tussen te voegen. In ons aardse bestaan is dit evengoed belangrijk natuurlijk.

Kijken we naar de wedergeboorte van een geest. 
We maken als geest wel duizenden levens mee. Bij overlijden blijft er dikwijls een grote hechting aan het lichaam, de omgeving en bovenal de geliefden. Het is ook raar dit los te laten omdat dit ook liefde is die er eenmaal was en nog steeds is. De geest van de overledenen heeft helemaal geen zin of motivatie om wedergeboren te worden. Blijft zo lang als nodig bij zijn/haar geliefde en eventueel diens omgeving. Is ook in staat in de omgeving te zijn zoals het in de kinderjaren was omdat er geen tijd en ruimte is. Maar ook om door de eeuwen heen te reizen in hoeverre dit moeiteloos is kan ik niet invullen en is voor elke geest anders. Dit geldt voor wat ik gezien en meegemaakt heb.

Wanneer is de wedergeboorte
Als een geest werkelijk iets heeft afgerond en geen enkele band meer heeft met zijn leven zoals het was als sterveling neemt deze geest hier mogelijk afscheid van. Hoe precies heb ik niet meegemaakt maar hier zijn ongetwijfeld theorieën over. Basis is, het is genoeg geweest voor die geest. Op dat moment ben ik de geest ook even kwijt,. Letterlijk op dit moment zit ik ook in een fase dat een dierbare geest die ruim 40 jaar geleden is overleden de afgelopen weken heel moeilijk bereikbaar is voor me. Deze bevindt zich zeg maar aan de schaduwkant van de aarde.

Deze geest zal een nieuw lichaam kiezen, zo rond de 3e maand na bevruchting om een nieuw leven te starten binnen een door de geest gekozen gezin. Mogelijk kom ik hem of haar eens tegen, maar voor mij zal die wedergeboorte ook in de duisternis vallen, dus slecht te zien.

Belangrijker is, alles heeft er de schijn van dat over een tijdje ik weer gewoon contact heb met mijn opa’s geest, omdat je anders ook geen contact zou kunnen hebben met hele oude geesten van eeuwen terug.

Het bijzondere van deze cycli is dat na de sterfdatum van het lichaam er soms een tijdlang geen verbinding is voor de geest waar hij of zij zich bevindt, met wat geluk is er een gids die de geest de weg wijst anders kan het dolen een lange tijd duren. Ik ben eens een geest tegengekomen die -naar eigen zeggen- meer dan 10 jaar aan het dolen was. Voor de geest kan dit nog langer duren maar ook veel korter -geen tijd of ruimte- maar door de hechting aan het verdriet van het verlies duurde het in ieder geval voor deze geest erg lang.

Ik stond met een medesoldaat in een wachttoren tijdens een oefening en opeens zag ik zijn opa. Zijn opa zag mij, ik ging in gesprek met zijn opa en stelde hem gerust, zei dat zijn kleinzoon hier naast me stond. Tranen in zijn ogen. Hij bleef nog even maar de jongen zag niets en ik, een jongen van 20, liet het maar los om hem dit te vertellen. Even later zag ik de opa een jonge man worden, hij rende langs het spoor waar we op uitkeken en was ineens weg.

Mijn opa zal ik weer contact mee hebben, een deel van de geest van mijn opa is nu opgesplitst in een nieuw lichaam waar hij (of zij) mogelijk en ooit eens contact maakt met een vorig leven en zichzelf ziet of een leven voor mijn opa. De geest splitst zich continu eeuw na eeuw een natuurlijke eigenschap, gelijkend aan ons DNA, dat repliceert zich ook continu.
De relevantie van het terugzien van een vorig leven is overigens niet altijd groot. Het is fijn om te zien dat je succesvol was maar mogelijk niet dat je een dictator was om maar een zijstraat te noemen. Niet alles is mooi en zinvol om te ontdekken dus.

Hoe het precies kan dat je met alle geesten contact kan blijven houden van honderden jaren terug, al zijn ze vele levens later misschien wel je buurman is alleen te begrijpen vanuit het beginsel dat er geen tijd en ruimte bestaat en alles naast elkaar altijd blijft bestaan als energie. Ik heb er geen sluitende verklaring voor maar dit is vanuit mijn eigen waarnemingen en daaruit een verklaring halen. 

Balans is compleet jezelf zijn en compleet los van jezelf zijn.

02-juni-2021

Balans is het evenwicht vinden tussen ‘jezelf zijn’ en ‘compleet los van jezelf zijn’. Hoe we onszelf ervaren weten we maar al te goed. Hoe we 'compleet los van jezelf' kunnen ervaren is een stuk moeilijker.

De reis naar binnen

29 juni 2021

Om daadwerkelijk iets binnen jezelf te transformeren is er meer nodig dan kennis over jezelf om daarna heel bewust de dingen die je dwars zitten aan te pakken. 

Tijdens het werken aan het onderbewustzijn i.c.m. een complete bewustwording van wie je in diepste zin bent, merk ik dat cliënten veranderingen voelen in zichzelf die ze rationeel niet kunnen verklaren. Dit is de kracht en intelligentie van het onderbewustzijn die de poort wijder maakt naar het bewustzijn waarbij je je intrinsieke zelf leert kennen.
 
Mocht je naar aanleiding van een artikel nog vragen hebben of heb je een hulpvraag, contact me dan even en je hoort spoedig van me.

Spiritueel coach volgen?

Ik waardeer het enorm dat je op mijn site bent en fijn als je me wilt volgen via Social media. wellicht spreken we elkaar daar.

Contact

Heb je interesse in een telefonische kennismaking of wil je dat ik jou bel?  Mailen mag natuurlijk ook.

Contactgegevens

Fer Overdijk
Spiritueel coach

Libelleveen 268
3205SG Spijkenisse

T:  06-18169629
M:  fer.overdijk@spiritueelcoach.com
www.spiritueelcoach.com