De reis naar binnen

De reis naar binnen
(leestijd 8 minuten)

Om daadwerkelijk iets bij jezelf te helen of transformeren is er meer nodig dan kennis over jezelf om vervolgens bewust de dingen die je dwars zitten aan te pakken. Want daarmee reist onmiddellijk de vraag wat pak je aan, wie ben jij precies en wat wordt geheeld en word je hier daadwerkelijk duurzaam gelukkiger van. De menselijke psyche is te complex om met eenvoudige methoden of trainingen vanuit het bewustzijn daadwerkelijk te transformeren. Werkelijke transformatie zit namelijk diep van binnen en kan alleen grondig aangepakt door de reis naar binnen te maken. De reis naar ons immens grote onderbewustzijn.

Bedenk dat wat bewust is maar 5 % is van ons werkelijke vermogen dat in ons zit. De enorme berg geheugen die ons onderbewustzijn metaforisch is, omvat ons complete leven en de vele levens daarvoor en dat is alleen nog ons persoonlijke onderbewustzijn; ons reptielenbrein die hier collectief en universeel mee verbonden zit. Al onze oerinstincten zitten hierin besloten. Hier komen ook veel van onze gevoelens vandaan. Gevoelens die ons zowel kunnen dienen als ons tegenwerken zoals we weten.

'Transformatie' is daarmee ook een hol begrip geworden. Te snel en te makkelijk wordt vaak beweerd dat iemand is getransformeerd of dat er een doorbraak is in iemands patronen of obstakels. Het enige dat vaak doorbroken wordt zijn de (aan de oppervlakte liggende) symptomen. Dit gaat vervolgens gepaard met het voortschrijdend inzicht bij de cliënt die enthousiast is, door het nu te weten. Dit is ook logisch we willen zo snel mogelijk van pijn af en kiezen voor geluk. De bevestiging dat het nu goed is -het witte jassen effect- maakt het plaatje compleet, de bloeddruk stijgt van enthousiasme.

De dijk
Alles dat onbewust of bewust aan de oppervlakte onderdrukt wordt komt er echter elders verwrongen uit. Alsof je continue gaatjes in een dijk dicht maar verder niet de dijk aanpakt die continue met teveel water vol loopt en dus steeds weer ergens doorbreekt. Dus de doorbraak of transformatie is dat je eigen onderbewustzijn weer ergens openbarst omdat je bewust iets wegdrukt, in de schaduw zet, wat je niet kent en kan weten. In het ergste geval wordt dit met nieuw zand bedekt (lees medicatie). Het water blijft borrelen onder de dijk maar dit voel je niet meer door de medicatie. 

""De geestelijke gezondheidszorg richt zich met name op symptoombestrijding, er wordt zelden naar de diepere oorzaak gezocht die vaak in onbewust verdrongen emoties zit. Hierin schieten de gemiddelde hulpverleners vaak tekort, omdat dit gebied nagenoeg onbelicht blijft en omdat kennis ontbreekt om dit te kunnen duiden." 

Anekdote
Door omstandigheden was ik voor iemand bij een psychiatrische afdeling. Hier liep ook een jongeman, ik noem hem even Rob. Rob was psychotisch zo vertelde hij me. Hij had met weinige contact en was verrast dat ik hem aansprak, ik sprak Rob aan niet de patiënt. Hij voelde dat ik hem zag en begreep na een paar zinnen. Ik voelde waar zijn echte pijn zat en wat hem psychisch achtervolgde, kon het nog niet volledig duiden, maar kon/mocht me ook niet mengen in de behandeling, mede omdat ik daar niet voor hem was. Een week later zag ik Rob weer. Als een zombie liep hij rond, het leek wel een film maar was helaas echt. Rob was agressief geweest en zijn medicatie moest omhoog. Rob kon mij niet meer bereiken ik kon Rob ook niet bereiken. Ik hoorde via via dat Rob agressief werd omdat hij naar buiten wilde en dit niet mocht.

De persoon waarvoor ik daar was die toen geholpen werd alleen voor dat probleem geholpen. Ik vroeg aan de begeleiding waarom er bijvoorbeeld niet naar het verleden werd gevraagd of dieper onderzoek werd gedaan. Nee, dat doen we niet, we helpen mensen alleen op de punten waarvoor ze binnen komen zodat ze weer functioneren. 
Zoals Rob zei ik.. 

De blinde vlek
Er kunnen verschillende aspecten zijn die ervoor zorgen dat je om onbewuste of bewuste redenen niet goed in je vel zit. Er is iets uit balans, er is iets dat geluk ondermijnt, er is iets dat wringt of er is iets dat er steeds weer voor zorgt dat je dezelfde dingen aantrekt die je niet wilt of je voelt dat je niet echt jezelf bent of jezelf echt voelt. Kortom het kan van alles zijn, juist omdat we zo verschillend zijn. Om die reden kun je dit bij jezelf onderzoeken maar dit duurt soms jaren en bovendien ons ego (ik-bewust) doet er alles aan het bij het oude te laten dus zorgt continue voor onbewuste sabotage.

soms zie je dit ook niet vanwege blinde vlekken. Deze blinde vlekken bevinden zich meestal in ons drempelbewustzijn waarvan je 'moet' leren dit te begrijpen en de taal te herkennen. Dit kan al met diepe zelfreflectie en inzicht dit kan soms voldoende zijn afhankelijk van het obstakel en zolang het niet extern wordt gelegd want daarmee is het geen zelfreflectie meer.

Geheugenberg
Ons onderbewustzijn is niets anders dan een enorme berg geheugen van dit leven maar ook miljoenen jaren terug (ons oer-onderbewustzijn). Gekscherend: de neus van je over, over, over, overgroot opa zit op jouw gezicht. Maar ook diens gedragingen, normen en waarden die zomaar kunnen aankleven. Dus niet alleen jouw persoonlijke onderbewustzijn maar ook wat allemaal aankleeft zit hierin besloten.

Een belangrijk aspect hierbij is dat wat er ook aankleeft van ouders, of alles dat extern is, weliswaar invloed heeft op wie je bent, maar dat hetgeen je overneemt van deze gedragingen, normen, waarden, gedragingen alleen binnen in jezelf geheeld kan worden. We blijven anders ons ongenoegen of ongemak extern leggen terwijl jij het per definitie bent die je eigen schaduw-aspecten moet overwinnen wil je groeien. Daarnaast is het (vaak) zo dat hoe jij de opvoeding hebt ervaren anders is dan bijvoorbeeld je broer of zus. Hoe dan ook er ontstaan eerder verwijten dan zelfreflecties.

Dieptepsychologie i.c.m. spiritueel inzicht
Het spirituele aspect, waar dieptepsychologie heel goed op aansluit is een pré om te begrijpen wat er op de diepste laag speelt bij cliënten. Met name bij analyse waar er al snel de verkeerde conclusies getrokken zouden kunnen worden. Analyse kan leiden tot patroondenken waarbij je dus een richting opgaat die feiteljk compleet de plank misslaat. Onder andere bij droomanalyse is dit een valkuil als dit volledig vanuit kennis/intelligentie gaat en niet vanuit spiritueel inzicht.

Onbewuste heling

Tijdens het werken aan het onderbewustzijn i.c.m. een complete bewustwording van wie je in diepste zin bent, merk ik dat cliënten veranderingen voelen in zichzelf die ze rationeel niet kunnen verklaren. Dit is de kracht en intelligentie van het onderbewustzijn die de poort wijder maakt naar het bewustzijn waarbij je je intrinsieke zelf leert kennen en die ons bewustzijn doet groeien.

Hoe houden we onze kalmte vast?

04 - oktober 2021

Ons zenuwstelsel kent twee takken met elk hun eigen functie De sympathicus: waarin we alert zijn en actie willen of moeten nemen en de parasympathicus: die zorgt voor herstel, reparatie, opbouw en rust.

Balans is compleet jezelf zijn en compleet los van jezelf zijn.

02-juni-2021

Balans is het evenwicht vinden tussen ‘jezelf zijn’ en ‘compleet los van jezelf zijn’. Hoe we onszelf ervaren weten we maar al te goed. Hoe we 'compleet los van jezelf' kunnen ervaren is een stuk moeilijker.

Spiritueel coach volgen?

Ik waardeer het enorm dat je op mijn site bent en fijn als je me wilt volgen via Social media. wellicht spreken we elkaar daar.

Contact

Heb je interesse in een telefonische kennismaking of wil je dat ik jou bel?  Mailen mag natuurlijk ook.

Contactgegevens

Fer Overdijk
Spiritueel coach

Libelleveen 268
3205SG Spijkenisse

T:  06-18169629
M:  fer.overdijk@spiritueelcoach.com
www.spiritueelcoach.com