De misleiding van de geest

De misleiding van de geest
(leestijd 5minuten)

In het bos bij nacht bewegen de takken, ze komen tot leven niet omdat dit werkelijk gebeurt maar omdat je brein dit laat gebeuren. Misleiding speelt naast angst een grote rol in vrijwel ieders leven. Bekijk deze misleiding van de geest ook met liefde, voor jezelf en voor een ander. Het is soms onmogelijk om niet misleid te worden. Het enig dat telkens weer van belang is, is kritisch kijken en feiten en echte ervaringen te checken (waar mogelijk). 

De misleiding van je innerlijke liefde, het innerlijk kind
Als kind kun je emotionele onveiligheid hebben ervaren dat min of meer tot een trauma heeft geleid, dit leidt er bijvoorbeeld toe dat je in je volwassen leven moeite kan krijgen om liefdevol naar je innerlijke kind te kijken. Je bouwt hiermee vervolgens een muur om je emoties heen of laat deze helemaal niet toe. Dit heeft allerlei gevolgen voor de relaties die je aangaat. Je ziet eigenschappen in de ander, die je in jezelf ontkent of negeert. Als de ander in psychologische zin een relatie aangaat met jou 'innerlijk kind' ontstaat er een verzorger - verzorgster relatie (of visa versa);  of de ander heeft niet de eigenschappen waar jou innerlijk kind naar verlangt of wil/kan dit jou niet geven, waardoor je je nog meer afzondert of deze liefde elders zoekt. Je projecteert als ware je innerlijke liefde op je partner wat de ander niet op gelijkwaardige wijze kan invullen. Dit blijft zich herhalen in allerlei vormen en ook bij andere niet liefdesrelaties. Totdat je dit deel in jezelf als ware omarmt en je deze projectie van je innerlijke liefde herkend, erkend en ervan leert.

Belangrijk onderdeel van dit proces in dit voorbeeld, is dat je het gesprek met je ouders aangaat wat je gemist hebt, echter zonder enig verwachtingspatroon, maar ook zonder woede of angst. Dit laatste is van belang want er is een grote kans dat je vader en/of moeder je als (hetzelfde) kind gaat behandelen en je niet als volwassenen tegenover elkaar staat, daarmee kwets je innerlijk kind dus nog meer. Daarom gaat het erom dat je dit uitsluitend voor jezelf doet en elke positieve verandering bij je ouders als 'mooi meegenomen' ervaart. Dit is overigens een diepe les en vaak moeilijke opgave voor het zelf die je niet zomaar doet of kunt.

Dit principe wordt overigens ook vaak gedaan bij familie-opstellingen, ik adviseer persoonlijk dit alleen te doen als beiden ouders niet meer leven, anders blijft er nog steeds een angst in het zelf die de confrontatie met de ouder(s) uit de weg gaat. Tevens vaak een herhalend patroon gerelateerd aan het innerlijk kind dat zich keer op keer gekwetst en niet gezien voelt.

Een ander deel is dus de herkenning van hoe je als volwassenen het eigen kindergedrag vertoont zonder de veroordeling ervan naar jezelf. De woede-uitbarsting als iemand even iets afpakt ziet als een niet geheeld patroon in jezelf dat vanuit de jeugd komt. Overigens is er evenals ‘alle patronen’ geen goed en fout bij elke terugval, het gaat om de bewustwording zodat je beter en liefdevoller met jezelf en anderen om kunt gaan. Mede daardoor slijt de oude pijn  langzaam weg.

Vrijwel alle gedragingen hebben een oorsprong die voortkomt uit het verleden, het kan natuurlijk ook zo zijn dat op een wat latere leeftijd een nare gebeurtenis plaatsvind die onverwerkte emoties vasthouden. het is niet zo dat het innerlijk kind te letterlijk genomen moet worden, dit is ook één van de misvattingen, Het innerlijk kind wordt ook vaak methaforisch bedoeld. Het is ook zeker niet zo dat de pijn opzoeken zoals in dit voorbeeld zomaar gedaan zou moeten worden, dit is soms letterlijk te pijnlijk(!)

De misleiding van de uiterlijke vorm
In een documentaire over de invloed van uiterlijkheden hadden psychologen twee beeldopnames om te tonen aan een groep met testpersonen. In het ene filmpje was een onsympathiek ogend persoon te zien die een verhaal vertelde, dit verhaal was werkelijk gebeurd het was niets bijzonders, maar ook niets gelogen. 
In een volgend filmpje was een knap sympathiek ogend persoon te zien die ook een verhaal vertelde maar daar zaten overduidelijk onwaarheden in en zelfs onzin, dit was duidelijk ook te horen voor de testpersonen. De testgroep werd gevraagd wat ze ervan vonden. De meeste antwoorde dat beiden verhalen goed klonken maar dat ze de ene, leuker en aardiger vonden dan de andere. Toen werd gevraagd of ze beiden de waarheid spraken. Hierop werd geantwoord door vrijwel iedereen dat de onsymphatiek ogende niet de waarheid sprak. Op de vraag wat ze van de ander vonden, werd geantwoord dat deze goed klonk en er was niks aan de hand met zijn verhaal. Er werd nog gezegd: weet je dit zeker? Maar er werd nogmaals geantwoord dat die persoon loog over wat hij zei. De test bewees dat een sympathiek ogend persoon vele malen eerder geloofd wordt en dat daarmee de werkelijkheid of ‘de waarheid’ totaal onbelangrijk is geworden door de misleiding van de symphatiek ogende maar liegende persoon.
 (bron kan ik niet meer achterhalen)

Natuurlijk is dit niet ernstig zolang het in het zelf erkend wordt dat er sprake was van misleiding en dat je het ziet als een soort wake-up om objectiever naar mensen gaat kijken, maar dat is de meest ideale uitkomst. Vaak kan het ook een blinde vlek blijven die voorkomt dat een patroon veranderd. 
 
De misleiding van de oplossingsdrang
Een vrij grote groep testpersonen uit allerlei branches van doctoren tot bouwvakkers, mannen, vrouwen, jong en oud werden verzocht een ruimte binnen te gaan. In de ruimte stond een koker op een tafel. Er werd gevraagd deze in de gaten te houden. Ineens viel de koker om.
Vervolgens werd gevraagd om een formulier in te vullen die verklaarde wat er gebeurde en waardoor dit gebeurde. Van alle proefpersonen kwamen verschillende antwoorden, van de wind blies de koker omver, er zat een motortje in, er zat een muis in die dit deed tot mensen die beweerde dat ze daadwerkelijk een draad zagen die het deed omvallen.Er was slechts één iemand die gewoon zei, dat de koker omviel en niet wist waardoor.

(uit boek: Latheral Thinking - Auteur: Edgar de Bono)

Deze test was om aan te tonen dat mensen liever een verklaring geven dan te zeggen dat ze het niet weten. Er is een grote behoefte om sluitende oplossingen en verklaring te vinden ook als deze (vrijwel) niet te achterhalen is, mogelijk omdat zeggen dat je het niet weet als een teken van zwakte wordt gezien. Dit schaamtebeeld houdt het ook in stand.

De misleiding van ons geheugen
We hebben het gevoel dat we de scénes uit het verleden net als uit een digitaal archief naar wil kunnen oproepen en afspelen. Ook dat zelfvertrouwen is onterecht. Niet alleen bestaat ons verleden noodzakelijk uit een selectieve representatie van wat er gebeurd is, herinneringen zijn – elke keer dat we ze opnieuw ophalen – aan verandering onderhevig. De stemming en ervaring van het heden beïnvloeden hoe wij dat verleden herinneren. Slechts door een klein beetje manipulatie kunnen onderzoekers of hypnotherapeuten herinneringen aan nooit gebeurde ervaringen terughalen.
(Uit boek: Ons feilbare denken - Auteur: Daniel Kahneman)

Dit verschijnsel gebeurd ook als we iemand een lange tijd niet gezien hebben en er een negatief beeld over deze persoon was. De tijd of beter de misleiding van ons geheugen maakt dat het vooroordeel over deze persoon groeid, 'we' plakken allemaal labels op deze persoon die illusionair zijn. Culturele of normatieve invloeden in het zelf zorgen dat positieve informatie niet meer binnen komt. Dit zie je natuurlijk ook bij hele bevolkingsgroepen ontstaan. Ook de subtiele beinvloeding van anderen soms non-verbaal leidt tot bevestiging van een reeds aanwezig vooroordeel.

De misleiding van het groepsgevoel 
Ook zijn er nog de verbanden die gelegd worden die er niet zijn, daardoor ontstaan complottheorieën, hoe mooier gefilmd en bij elkaar gezet hoe makkelijker mensen het geloven in grote getalen. Er is ook een stuk herkenning en erkenning in te ontdekken waarin complotdenkers elkaar vinden dit geeft een verbintenis. Deze verbintenis leidt weer tot afkeer voor anderen die niet zo denken. Vergeet echter niet dat ook complotdenker weer een vorm of beter titel is die aan personen wordt gegeven. Zoals uit vorige voorbeelden blijkt is het soms erg moeilijk niet misleid te worden door informatie. Het overkomt iedereen wel dat je iets leest dat zo goed lijkt te kloppen dat het werkelijk is en dat het achterhalen van ‘de echte’ feiten erg lastig is. Voeg daarbij de neiging om een mening te willen geven (ook menselijk)  en de invloed van social media waarin elke mening in de spotlicht staat en de titel complotdenker is compleet. Zie ook het onderzoek van Edward de Bono, het blijkt moeilijker te zeggen: ‘ik weet het niet’ dan ‘dit is hoe het zit’. 

Beoordeel niet te snel dat iemand een complotdenker is want je zou zelf ook misleid kunnen worden door (valse) informatie. Daarnaast streelt het het ego om veel 'volgers' te hebben die jou mening delen, met als schaduwkant dat je daarmee anderen als onwetende ziet. Deze blinde vlek of schaduwkant blijft een proces naar of tot geestelijke volwassenheid.
 
De misleiding van de media
Deepfake speelt sluit hier natuurlijk ook op aan of speelt hier op in, waarbij men beroemdheden, politici dingen kan laten zeggen die ze helemaal niet gezegd hebben. Nieuws dat gemanipuleerd wordt om een bepaald doel te bereiken, dit kan kleine tot hele grote gevolgen hebben. Kijk ook hoe Bush jr. de hele wereld manipuleerde met bewoordingen als ‘de as van het kwaad’ om Afghanistan binnen te kunnen vallen na het drama van de Twin Towers. Een heel team psychologen en media-experts bedachten als spindoctors de krachtteksten, dit zorgde voor een vrijbrief en zo min mogelijk tot kritiek. Ook ver daarna zijn statistieken vervalst en werd alles rooskleuriger voorgesteld dan dat het werkelijk was. (diverse bronnen w.o. Het Parool, Trouw, Volkskrant)

Bij de belangen om een doel te bereiken wordt grootschalig door media en/of dictators sluw ingespeeld op de beinvloeding van de psyche van de mens en uiteraard het groepsgevoel. De tweede wereldoorlog is hier een gruwelijk voorbeeld van propaganda waarin de hele Duitse bevolking meegesleurd werd in de val van oorlog en verderf. 

Onderzoeken naar misleiding
Gelukkig wordt er aandacht besteed aan het gevaar van misleiding, maar de geschiedenis blijft zich herhalen omdat het net als angst een grote spil vormt in onze psyche.
Een goed voorbeeld is ook de film 'The Wave' waarin een leraar, leerlingen laat meemaken hoe je meegesleurd kunt worden tot daden en denkwijze gelijkend aan WO2 die je niet van jezelf had willen zien. Diverse onderzoeken uit de jaren '60 waarin willekeurige proefpersonen werd gevraag als interviewer een ander vragen te stellen, bij elk fout antwoord kon de interviewer (proefpersoon) de ander een schok toedienen. Naarmate de sessie vorderde werd gezegd dat de stroomstoten steeds sterker werden, de proefpersonen bleven echter in hun rol... De geinterviewde behoorde bij het team dat in werkelijkheid geen schok kreeg maar dit speelde. Achteraf geschrokken reacties. 

Reden van dit artikel
Er zijn nog legio meer aspecten van misleiding te noemen maar met dit artikel beoog ik vooral dat je zelf kijkt naar waarin je misleid wordt en wat dit met je doet. Soms helpt het om het aan iemand te vragen die je vertrouwd en kent, het draagt allemaal bij aan dichter bij jezelf komen. Dit is in het begin soms pijnlijk maar de lessen in het leven worden steeds zachter, of beter gezegd, komen steeds zachter binnen. Dit komt omdat het gemaskeerde ego steeds meer het intrinsieke ego wordt en 'wakker worden in jezelf' is daar een belangrijk onderdeel van.

Er is geen einde aan ontwikkeling en ook geen moment dat je 'alles weet'. Het mooiste dat ontstaat is de innerlijke rust vinden over alles wat je van jezelf niet goed vindt. Je wordt niet beter of groeid niet harder als je jezelf alsmaar straft voor tekortkomingen. Ook niet als je jezef alsmaar complimenteerd voor wat je goed doet. Bij geestelijke volwassenheid zijn deze minachtingen en waarderingen niet meer nodig.

In mijn leven ben ik letterlijk getraind door de spirits om illusie van werkelijkheid te scheiden en dus ook illusie van paranormale ingevingen en gebeurtenissen. Omdat ik weet hoe makkelijk je jezelf en daarmee ook anderen voor de gek kunt houden. 

Balans is compleet jezelf zijn en compleet los van jezelf zijn.

02-juni-2021

Balans is het evenwicht vinden tussen ‘jezelf zijn’ en ‘compleet los van jezelf zijn’. Hoe we onszelf ervaren weten we maar al te goed. Hoe we 'compleet los van jezelf' kunnen ervaren is een stuk moeilijker.

De reis naar binnen

29 juni 2021

Om daadwerkelijk iets binnen jezelf te transformeren is er meer nodig dan kennis over jezelf om daarna heel bewust de dingen die je dwars zitten aan te pakken. 

Tijdens het werken aan het onderbewustzijn i.c.m. een complete bewustwording van wie je in diepste zin bent, merk ik dat cliënten veranderingen voelen in zichzelf die ze rationeel niet kunnen verklaren. Dit is de kracht en intelligentie van het onderbewustzijn die de poort wijder maakt naar het bewustzijn waarbij je je intrinsieke zelf leert kennen.
 
Mocht je naar aanleiding van een artikel nog vragen hebben of heb je een hulpvraag, contact me dan even en je hoort spoedig van me.

Spiritueel coach volgen?

Ik waardeer het enorm dat je op mijn site bent en fijn als je me wilt volgen via Social media. wellicht spreken we elkaar daar.

Contact

Heb je interesse in een telefonische kennismaking of wil je dat ik jou bel?  Mailen mag natuurlijk ook.

Contactgegevens

Fer Overdijk
Spiritueel coach

Libelleveen 268
3205SG Spijkenisse

T:  06-18169629
M:  fer.overdijk@spiritueelcoach.com
www.spiritueelcoach.com