Anima animus Disbalans

Anima Animus Disbalans
(leestijd 10 minuten)

Zowel een man als een vrouw heeft het vrouwelijke (Anima) en het mannelijke deel (Animus) in zich, dit bevindt zich echter in het onderbewustzijn, net als vrijwel alle aspecten binnen onze psyche. Balans hierin vinden is veelal een opgave maar is ook helend bij vele bewuste en onbewuste obstakels in het leven en het draagt ook bij aan het vinden van het gouden licht in het zelf. Het doel van dit artikel is ook om meer helderheid te verschaffen over het aspect anima animus en enigszins tools te geven bij de complexiteit van de opvoeding.  

Wat is precies de Anima en de Animus. Het is onderdeel van de vijf aspecten waaruit de menselijke psyche bestaat: de persona, het ego, het zelf, de animus / anima en de schaduw. Al deze aspecten zijn ontastbare aspecten waarbij het overgrote deel zich in het onderbewustzijn plaatsvindt.  De anima is niet de vrouw in de man en de animus is niet de man in de vrouw maar is een projectie zowel naar binnen als naar buiten vanuit resp. de vrouwelijke en mannelijke energie. Alle vijf deze aspecten zijn dus energetisch en niet fysisch.
 
Het anima en animus deel is ons hele leven aanwezig en wordt vooral geactiveerd vroeg na de geboorte. De primaire verbinding van de jongen is de moeder die emotionele support geeft, troost, zachtheid waardoor de anima direct aangestuurd wordt in de jongen. De primaire mannelijkheid komt van de vader die de animus versterkt in het meisje. 

Animus
 • Het mannelijke deel in ieder mens
 • De mannelijke zijde in de vrouw maar in beiden sekse aanwezig
 • De eerste projectie van de mens gericht op de vader.
 • De vader
 • De zon
 • De bouwe
 • De jager
 • De strijder
 • De probleemoplosser
 • Kan  bij de vrouw iin opstand komen bij onderdrukking door zich mannelijk te gedragen en kleden.
 • Aniumus en Anima zijn de projecties die onvermijdelijk worden geprojecteerd op relaties en zijn bepalend voor de keuzes.
 • Animus kan de druk op de persona leggen door een opgelegd rolpatroon
 • Animus Anima conflict zorgt voor zich niet thuisvoelen in de rol die het lichaam heeft (transgender). De incarnatiekeuze is te diep en complex om te begrijpen en bovendien telkens uniek.
Anima
 • De vrouwelijke zijde in de man maar in beide sekse aanwezig
 • Kan bij de man in opstand komen als het onderdrukt wordt door overdreven macho gedrag of andersom schaamte en onzekerheden die het ego niet kan plaatsen.
 • Bij de man specifiek van belang dat dit in evenwicht is.
 • De eerstre porjectie van de mens gericht op de moeder.
 • De grote moeder
 • de bron van het leven
 • Eros (staat vooral voor verbinding)
 • liefdesgodin
 • verleidelijk
 • mooi
 • irrationeel
 • dromerig
 • illusie verwekkend
 • natuurlijk
 • ontvankelijk
 • zieneres
 • dienares
 • profete
 • brenger van wijsheid
 • onlichamelijk

Intersekse en transgender
Vanuit biologisch standpunt gekeken belichaamt een hermafrodiet of beter gezegd intersekse beiden geslachten van buiten of inwendige eierstokken of teelballen het is dus geen identiteitsaspect maar een biologisch aspect. Een transgender is anders daarin is een het niet thuis-voelen in het vrouwen- of mannenlichaam aan de orde.  In het laatste geval is resp. de animus bij de vrouw even dominant als die bij een man zou zijn en bij een man de anima even dominant als dit bij een vrouw zou zijn. Dit is geen afwijking maar een natuurlijk verschijnsel wat niet per definitie tot ‘problemen’ hoeft te lijden. Meestal ontstaan deze problemen door wat anderen hiervan vinden of denken. In de ideale situatie behandelen de ouders zowel de intersekse als transgender zich zoals zij zich voelen en zijn, vanuit onbaatzuchtige liefde. 
 
Oorsprong in de jeugdjaren
Disbalans van de anima en animus kan al plaatsvinden in de jeugd waar het vast gesleten rolpatroon tussen man en vrouw een belangrijke rol in kan spelen. Daardoor ontstaan bijna standaard problemen die zich steeds blijven herhalen.
 
Waar meisjes zich richten op de vader zie je jongens vaak gericht zijn op de moeder wat mede met dit natuurlijke zoeken naar balans te maken heeft. Ook kan het jonge kind bij de jongen het Oedipuscomplex plaatsvinden en bij meisjes het Elektracomplex. Het is meer een fase die mede samenhangt met de natuurlijke seksuele ontwikkeling van het kind.  De jongen krijgt gevoelens voor de moeder en ziet de vader als vijand of visa versa het meisje voelt aantrekkingskracht tot de vader en ziet de moeder als vijand. Van groot belang is dit als ouder te beseffen dat dit kan en natuurlijk is maar vanzelfsprekend ook luchtig mee om te gaan zodat het kind geen schaamte voelt of erger er juist beschadigd door wordt.

Zodra echter het geprojecteerde rolpatroon zijn intrede doet -wat al op hele jonge leeftijd begint- volgt al snel bij jongens dat ze stoer moeten zijn en meisjes mogen gevoeliger zijn, niet alleen ouders kunnen hieraan bijdragen maar ook media, school, familiebanden of vrienden die dit versterken. Ook al beseffen mensen dat ze dit niet willen dan werkt dit geconditioneerde rollenpatroon op energetisch niveau door in de jonge psyche van het kind. Kinderen zelf versterken dit ook onderling. Hier hoeft zeker geen issue te ontstaan dit ontstaat meestal wel als het te sterk wordt gepolariseerd, de grens tussen jongen en meisje. Grof gezegd: waar de jongen zich niet moet aanstellen en stoer moet zijn (lees geen gevoelens mag tonen) zal het meisje te veel weggehouden worden van alles wat typisch mannelijk is en is haar wereld compleet roze. Een polariteit van blauw en roze die dit beeld ook visueel versterkt.

Belang sterk vaderfiguur bij meisjes
Hiermee samenhangend is ook de fragiele band die met name bij meisjes (kan) ontstaat met de vader.
De vader is mede dankzij media en opgedrongen rolpatronen veel meer op de achtergrond dan de moeder (zonder te stigmatiseren natuurlijk) die vaak een veel grotere rol speelt in de opvoeding van de dochter. Er hoeft ook minder te gebeuren of de vader is de boeman of de relatie is soms zelfs levenslang verstoord. Daardoor heeft de jonge vrouw moeite gezonde relaties te onderhouden met het andere geslacht en ziet in deze sterk de afwezige vader terug (als voorbeeld).
De moeder daarentegen heeft bij de dochter meer privileges omdat zij eenmaal makkelijker is om mee te kletsen, te winkelen en leuke dingen te doen. Verder is zij sterker in het traditionele rolpatroon de persoon waar je bij dit soort dingen terecht kunt, praten over emoties en het onbewust of bewust vastleggen van ‘vrouwendingetjes’.
 
Bij de opvoeding speelt de vader echter een zeer belangrijke rol, het leert het meisje het mannelijke/animus deel in haar beter in balans te brengen. Hierdoor wordt zelfredzaamheid en kracht gestimuleerd waar het meisje in haar latere leven alleen maar profijt van heeft. Er wordt minder zacht gekeken naar als ze valt of als dingen tegen zitten in het latere leven waardoor zelfstandigheid wordt bevorderd.
 
Voor jongens kan het teveel naar de vader hangen het vrouwelijke deel achterblijven en dingen worden te snel gezien als dat is voor meisjes, of dat is niet stoer. Ook kan het vrij denken, fantaseren, het tonen van emoties in de weg zitten en onderdrukt worden. Daarnaast kan de jongen op latere leven te veel een moederfiguur zoeken binnen relaties waardoor het musculaire denken nog meer versterkt wordt ofwel het rollenpatroon tussen man en vrouw wordt nog meer gepolariseerd. Het teveel naar de moeder hangen voor jongens kan als gevolg hebben dat binnen relaties de man de vrouw te veel als zijn moeder beschouwd, de vrouw of vriendin krijgt het idee dat de man met zijn moeder is getrouwd.

Ook kan het bij mannen tot onzekerheden leiden als de moeder te dominant aanwezig is geweest waardoor de man vrouwen te hoog inschatten en daarbij een lager zelfbeeld krijgen. 'De dominante vrouw' wordt als ware een archetype voor de man (dus vaak onbewust) waar de man last van heeft zichzelf te zijn of te voelen niet alleen binnen de partnerrelatie maar ook daarbuiten.

Sprookjes bestaan niet in de liefde. De projectie van de Animus van de vrouw op de man (en visa versa) zorgt
voor een onrealistisch beeld en leidt tot onrealistische verwachtingen, ook wederzijds. In werkelijkheid is het
vinden van de 'ware' een zware beproeving van iets dat vaak niet ingevuld kan worden en wat door dit
ideaalbeeld, of beter deze projectie, wordt vastgehouden. Hier komt ook mogelijk het idee van "Twinsoul" vandaan.

Partnerrelaties 
In partnerrelaties kan er een onbewuste verstrengeling plaatsvinden als het mannelijke en vrouwelijke in ieder niet in evenwicht is. Er wordt als ware compensatie gezocht vanuit het onderbewustzijn die eerder zorgt voor verzwakking dan versterking zorgt. Het autonome alsmede onze vrije wil is van belang en elke vorm van symbiose of aankleefgedrag kan dit in de weg zitten en op den duur gaan wringen.

Een meer gezonde wijze is om op constructieve wijze samen iets uit te werken t.o.v. door deze verstrengeling of symbiose die de eigen identiteit (deels) te verliezen. We zijn immers ieder uniek en de menselijke natuur is niet zo gevormd om samen één te vormen. 

Een negatieve vorm van de anima of animus
De vrouw of man is zo verbonden aan de partner dat ook door negatieve vormen de projectie naar buiten en de implementatie naar binnen een ongezonde situatie vormt als mishandeling of misbruik. De verbintenis vanuit de anima in de man of de animus in de vrouw zorgt dat zij dan toch bij de partner blijven. Als de negatieve vorm van de anima in de man eigenlijk het roer heeft overgenomen maakt dit alles kapot in de man. 
 
De manier waarop de man een vrouw behandeld extern is ongeveer hetzelfde als hoe de man het onderbewustzijn behandeld of ziet. Dus als een man een vrouw misbruikt is hij bang voor zijn eigen onderbewustzijn, zijn psyche. Andersom een man die goed met zijn onderbewustzijn communiceert of contact mee heeft zal automatisch dit ook met vrouwen hebben in de omgang, dit komt omdat de anima (in dit geval) een directe relatie heeft met het onderbewustzijn. Ditzelfde verhaal geldt uiteraard ook voor vrouwen, mannen worden evengoed psychisch of fysiek onderdrukt door vrouwen. Generaliserend zal de man zich dan eerder schamen vanuit de animus die onderdrukt wordt en de vrouw die dit overkomt zal dit wegstoppen door de kracht van de animus die overheerst op haar, maar dikwijls sneller hulp zoeken dankzij het meer in lijn zijn met haar emoties. (nogmaals generaliserend gezien)
 
Anima/animus complex
Het anima-complex is het imago/persona-beeld dat de man implementeert van het ideaalbeeld van bijvoorbeeld een filmster die veel indruk heeft gemaakt in het verleden en blijft zoeken naar dit beeld dat compleet onderbewust is geïdealiseerd en een oneindige zoektocht kan worden door deze idealisering totdat dit geprojecteerd kan worden.
Vrouwen kunnen ook dit idool najagen. Dit deel komt voort uit een anima/animuscomplex en blijft vastgehouden worden in het ego dat weigert een ander beeld toe te laten.

Het beeld dat bijvoorbeeld de man vormt van de anima vanuit het ego wordt direct geprojecteerd als de man zijn ideaal ziet of iets dat daarop lijkt en dit geeft direct een aantrekkingskracht voor de man. Hierbij geldt dit niet alleen voor de eerste relatie die de man heeft maar ook de daaropvolgende relaties. Een vrouw volgt ook vaak het beeld van de vader niet in uiterlijk maar in kenmerken. Dit kan als het negatieve kenmerken zijn ook tot onbewust ‘het steeds de verkeerde partner kiezen’ leiden. De onderbewuste anima van de vader wordt geprojecteerd op de nieuwe vriend en kan als dit negatief is voor de vrouw nooit succesvol zijn. 
 
De kracht die uitgaat van zowel de anima als de animus kan zo sterk zijn dat er alleen door diepe heling een balans gevonden kan worden die intrinsiek is met het zelf. Die niet de onbewuste misleiding van het geïmplanteerde beeld is. De reden overigens dat dit meestal tot teleurstellingen leidt is dat de kans op een diepere verbintenis erg klein is omdat het een geprojecteerd (ideaal)beeld is dat zelden aansluit bij het ideaal.
 
Amina maatschappelijk gezien
De vrouw heeft duizenden jaren de rol gehad van verzorgster van kinderen binnen het gezin, het koken en huishouden. Waar de man er was voor de jacht, de gevechten en de doelgerichtheid. De afgelopen honderd jaar is dit dankzij het feminisme en betere wetgevingen (o.a.) veranderd, maar zijn vrouwen echter vooral in mannenberoepen terechtgekomen waardoor de anima in de vrouw onderdrukt is. Het teveel aan animus in de vrouw zorgt voor depressie of gebrek aan zingeving, burn-out en oververmoeidheid. Vanuit het klassieke gezin dat nog steeds veel voorkomt heeft de vrouw niet alleen alle huishoudelijke taken te doen maar ook het zware werk in de breedste zin.
 
Aan de andere zijde zijn mannen door een cyclus gegaan dat ze niet meer man mogen zijn maar dit is een acuut probleem geweest niet duurzaam. De man heeft er door deze maatschappelijke projectie net als de vrouw baat bij om het anima meer te ontwikkelen om tot een completer zelf te komen.
 
Voor een vrouw in de mannenwereld is het van belang in de vrouwelijke kracht te blijven staan. De man daarentegen gewend aan de duizenden jaren in dezelfde rol te zitten heeft niet tot nauwelijks deze oer-rol losgelaten. Vanzelfsprekend zijn er vele mannen als vrouwen die zich hierbij niet aangesproken voelen, dat hoop ik ook van harte. Het is echter nog steeds een gegeven dat vrouwen nog steeds niet in evenwicht staan met de man, zowel zakelijk als privé.
 
Voor zowel de man als vrouw is dus het ontwikkelen van de femina een belangrijk aspect. Waar het voor de vrouw in generaliserende zin om het terugwinnen van het vrouwelijke is het voor de man het meer toelaten van het vrouwelijke in het zelf. Zowel bewust als onderbewust.

Balans is compleet jezelf zijn en compleet los van jezelf zijn.

02-juni-2021

Balans is het evenwicht vinden tussen ‘jezelf zijn’ en ‘compleet los van jezelf zijn’. Hoe we onszelf ervaren weten we maar al te goed. Hoe we 'compleet los van jezelf' kunnen ervaren is een stuk moeilijker.

De reis naar binnen

29 juni 2021

Om daadwerkelijk iets binnen jezelf te transformeren is er meer nodig dan kennis over jezelf om daarna heel bewust de dingen die je dwars zitten aan te pakken. 

Tijdens het werken aan het onderbewustzijn i.c.m. een complete bewustwording van wie je in diepste zin bent, merk ik dat cliënten veranderingen voelen in zichzelf die ze rationeel niet kunnen verklaren. Dit is de kracht en intelligentie van het onderbewustzijn die de poort wijder maakt naar het bewustzijn waarbij je je intrinsieke zelf leert kennen.
 
Mocht je naar aanleiding van een artikel nog vragen hebben of heb je een hulpvraag, contact me dan even en je hoort spoedig van me.

Spiritueel coach volgen?

Ik waardeer het enorm dat je op mijn site bent en fijn als je me wilt volgen via Social media. wellicht spreken we elkaar daar.

Contact

Heb je interesse in een telefonische kennismaking of wil je dat ik jou bel?  Mailen mag natuurlijk ook.

Contactgegevens

Fer Overdijk
Spiritueel coach

Libelleveen 268
3205SG Spijkenisse

T:  06-18169629
M:  fer.overdijk@spiritueelcoach.com
www.spiritueelcoach.com